Standard Svensk standard · SS-EN 1548:2007

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för exponering till bitumen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1548:2007

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för exponering till bitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of exposing test specimens of plastic and rubber sheets for roofing free from all external restraint, to contact with bitumen at an elevated temperature and methods for determining the changes in properties resulting from such exposure. The methods for determination of changes in properties are specified as follows: a) changes in mass directly after contact with bitumen; b) changes in physical properties after contact with bitumen.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1548:2007

Flexibla tätskikt - Plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Metod för exponering till bitumen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method for exposure to bitumen

Artikelnummer: STD-63157

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-20

Antal sidor: 24