Standard Svensk standard · SS-EN 12730:2015

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot statisk belastning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12730:2015

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot statisk belastning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test for puncture by static loading for roofing membranes. Mechanical stress on membranes varies from static long-term loads to dynamic short-term loads. This method represents the static category of load where the stress is applied over a period of time.
This European Standard may also be applied for waterproofing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12730:2015

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot statisk belastning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading

Artikelnummer: STD-8013612

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-04-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12730