Standard Svensk standard · SS-EN 12691:2006

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av slagmotstånd

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12691:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12691:2006

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av slagmotstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test for puncture by impact on sheets for roof waterproofing. Mechanical stress on waterproofing sheets ranges from static long-term loads to dynamic short-term loads. This method represents the dynamic category of load where puncture may be caused by impact.
This European Standard may also be applied for other purposes of waterproofing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12691:2006

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av slagmotstånd
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact

Artikelnummer: STD-44867

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-27

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 12691

Ersätts av: SS-EN 12691:2018