Standard Svensk standard · SS-EN 12317-2:2010

Flexibla tätskikt - Bestämning av skjuvningshållfasthet i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12317-2:2010

Flexibla tätskikt - Bestämning av skjuvningshållfasthet i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the resistance to shearing of joints between two adjacent sheets of the same plastic or rubber sheets for roof waterproofing. NOTE The shearing characteristics of a joint between two widths of plastic or rubber sheets vary considerably depending on the material, method of jointing, the size of the overlap and the workmanship.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12317-2:2010

Flexibla tätskikt - Bestämning av skjuvningshållfasthet i fogar - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of shear resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-74541

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12317-2