Standard Svensk standard · SS-EN 12316-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12316-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for determining the resistance to peeling of joints between two adjacent sheets of the same bitumen-based roofing sheets. This test method is intended to be used for testing the joints in mechanically fastened single layer bitumen roofing. The peeling characteristics of a joint between two widths of bitumen-based sheets vary considerably depending on the material,on the method of jointing (flame or heat welding,hot adhesive or bitumen,cold adhesive)etc.the size of the overlap and the workmanship.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12316-1

Flexibla tätskikt - Bestämning av fläkningshållfasthet i fogar - Del 1: Bitumenbaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of peel resistance of joints

Artikelnummer: STD-27689

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 8