Standard Svensk standard · SS-EN 12039:2016/AC:2017

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av skyddsbeläggningens vidhäftning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12039:2016/AC:2017

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av skyddsbeläggningens vidhäftning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard applies to the apparatus and the test procedure used for the determination of the adhesion of granules to factory made bituminous sheets for roofing. It can also be used in other areas where it is relevant.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12039:2016/AC:2017

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av skyddsbeläggningens vidhäftning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of adhesion of granules

Artikelnummer: STD-8025777

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 9

Korrigerar: SS-EN 12039:2016