Standard Svensk standard · SS-EN 1110:2011

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1110:2011

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of flow resistance of bitumen sheets at elevated temperature. The test is carried out at a specified temperature or consecutively at different temperatures in order to determine the flow resistance limit. Therefore, the test can be used to provide proof of the flow resistance required for a product or to determine the flow resistance limit specific to the product e.g. in order to establish the change in this behaviour as a result of artificial ageing. The test is not applicable to bitumen sheets without reinforcement.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1110:2011

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature

Artikelnummer: STD-76296

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-01-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1110