Standard Svensk standard · SS 831334

Takskydd - Tak- och väggluckor - Funktionskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 831334

Takskydd - Tak- och väggluckor - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger funktionskrav för tak- och väggluckor avsedda att användas vid tillträde till tak eller in i en skorsten. Standarden anger också anordningar för att göra luckor tillgängliga.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 831334

Takskydd - Tak- och väggluckor - Funktionskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Taksäkerhetsprodukter, SIS/TK 193/AG 01

Internationell titel: Roof safety - Hatches - Functional requirements

Artikelnummer: STD-8443

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-09-13

Antal sidor: 4