Standard Svensk standard · SS-EN 13330:2013

Jalusier - Hård stöt och motstånd mot intrång - Provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13330:2013

Jalusier - Hård stöt och motstånd mot intrång - Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for the determination of the resistance of shutters under the application of a conventional hard body impact and test methods of the prevention of access by shutters.
Shutters covered by this European Standard are:
- external venetian blind,
- roller shutter,
- venetian shutter,
- flat closing concertina shutter,
- concertina shutter,
- wing shutter and
- sliding panel shutter.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13330:2013

Jalusier - Hård stöt och motstånd mot intrång - Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Shutters - Hard body impact and prevention of access - Test methods

Artikelnummer: STD-98526

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-06-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13330