Standard Svensk standard · SS 818141

Fönster - Hörnförband - Provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818141

Fönster - Hörnförband - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard anges en metod för provning av hållfastheten hos hörnförband till karmar och bågar. Hörnförbandens styrka har betydelse för fönstrets beständighet och långtidsfunktion. Öppningar i hörn kan uppstå vid transport och montering men kan också uppstå under byggnadens bruksskede t. ex på grund av rörelser i vägg- Öppningar kan medföra luftläckning och fuktinträngning och därav förorsakade skador. Provning utföres på både karmar och bågar.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Fönster (94.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 818141

Fönster - Hörnförband - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows - Corner Joints - Test

Artikelnummer: STD-8576

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-10-18

Antal sidor: 3