Standard Svensk standard · SS 817344

Dörrar - Dörrblad placerade mellan oliksidiga klimat - Provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1121
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817344

Dörrar - Dörrblad placerade mellan oliksidiga klimat - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard anges en metod för att prova dörrars beteende då dörrbladet placerats mellan två skilda klimat som hålls konstanta under provningen (provningskategorierna I, II och III är ordnade i stigande svårighetsgrad).

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817344

Dörrar - Dörrblad placerade mellan oliksidiga klimat - Provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Doors - Door leaves placed between different climat - Testing

Artikelnummer: STD-8642

Utgåva: 1

Fastställd: 1989-03-08

Antal sidor: 2

Ersätter: SS 817329

Ersätts av: SS-EN 1121