Standard Svensk standard · SS 364510:2019

Fönster - Fönsterbleck - Mått och material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 364510:2019

Fönster - Fönsterbleck - Mått och material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ersätter SS 364510, utgåva 2. Denna utgåva skiljer sig från utgåva 2 genom en ny rekommendation för fönsterbleckets lutning och revideringar avseende infästning och material.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 364510:2019

Fönster - Fönsterbleck - Mått och material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Windows - Window sheets - Dimensions and materials

Artikelnummer: STD-80010348

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-03-04

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 364510