Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16676:2014

Energiförluster från industridörrar och portar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16676:2014

Energiförluster från industridörrar och portar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report gives simplified calculation relating to the energy losses through doors taking into account: — heat transmission with closed door by temperature difference, — air leakage through a closed door due to wind, — air leakage through a closed door due to a chimney effect, and — air infiltration with a door open (due to wind).

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 16676:2014

Energiförluster från industridörrar och portar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas, SIS/TK 179

Internationell titel: Energy losses by industrial door

Artikelnummer: STD-104317

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-10

Antal sidor: 28