Sveriges Innovationsriksdag 2023

Innovationsriksdagen.png

Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar.

Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation samt innovations- och konkurrenskraft.

SIS Experience Exchange Session 3

How to drive business-critical innovation and achieve strategic advantages by using international standards

Välkommen till SIS Experience Exchange Session och vår expertpanel! Ta del av ett innovationsfall och träffa några av Sveriges vassaste innovationsledare och affärsutvecklare.

  • Sveriges innovationsriksdag dag 2
  • 22 mars kl. 09.00
  • Olika platser

Internationella standarder är avgörande för att möjliggöra handel, innovation och förändring på världsmarknaden. Genom att ha koll och använda standarder som verktyg kan du framgångsrikt driva innovation och hållbarhet mer effektivt.

Träffa mig på Sveriges innovationsriksdag!

Malininno.png

Malin Källbacka 

Malin arbetar med affärs- och organisationsutveckling på SIS. Hon ser standarder som viktiga verktyg som organisationer kan använda för att effektivt och framgångsrikt nå sina innovations- och hållbarhetsmål.


mohammedb.png

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om SIS deltagande på Sveriges Innovationsriksdag? Kontakta Mohammed Berwari, Government Affairs Manager på SIS. 

Mohammed Berwari
mohammed.berwari@sis.se
08-555 522 85


Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens.

Konferensen är välbesökt och samlar intressenter från akademi, politik och näringsliv för diskussion om hur vi utvecklar policies för att stärka det svenska ekosystemet för innovation framåt.

Sveriges Innovationsriksdag >

Utbildning inom innovationsledning

Ledningssystem för innovation hjälper organisationer att skapa verktyg, processer och angreppsätt för att etablera och utveckla sin innovationsförmåga.

Bild på Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning

Magnus Karlsson, forskare inom innovationsledning vid KTH och en av grundarna av yrkesföreningen Innovationsledning, berättar om nyttan med ett innovationsledningssystem och hur en utbildning kan stärka din organisations innovationsförmåga.