Nyhet · 2019-04-02

Viktigt att nya standarden för HVB-hem börjar användas

I höstas antogs den nya svenska standarden för kvalitetssäkring av HVB-hem, SS 41 000. – Det är viktigt att den börjar användas, för att garantera rättssäkerhet och brukarnas perspektiv, säger Claudia Forsberg som representerade Älvkarleby kommun i den tekniska kommitté som tog fram standarden.

Älvkarleby kommuns vapen
Under tiden i kommittén var hon teamchef för ett HVB och ett stödboende i kommunens regi. Hon kontaktade själv SIS för att ge en mindre kommuns perspektiv.

– Det var ett otroligt givande arbete. Det är sällan som det finns så mycket tid att sätta sig in i en fråga och diskutera igenom den med kunniga personer från hela landet och olika sektorer, säger Claudia.

Särskilt uppskattad var den breda ansatsen, där brukarnas perspektiv fanns med från början och där brukarorganisationerna fick komma till tals.

– Standarden utvecklades i första hand för brukarna, men är även av stor vikt för anhörig och personal på boendet, säger hon.

Andra perspektiv var att ge HVB-hemmen bättre möjligheter att bedriva bra verksamhet och som stöd till placerande kommuner.

– När trycket var som störst av ensamkommande blev det en del godtyckliga lösningar. Standarden kommer att vara till stor hjälp, anser Claudia.

Viktigt är också att både de som placerar och driver boenden förstår sina uppgifter och genom standarden får verktyg och metoder även för sådant som dokumentation. Vidare underlättar standarden uppföljningar och kontroller av t ex placerande kommun och IVO.

Men standardens viktigaste uppgift är enligt Claudia att behovet av kompetent personal tydliggörs. Det har funnits en uppfattning att nästan vem som helst kan arbeta med människor, vilket negativt påverkat verksamheternas kvalitet.

– Det finns ett skäl till att vi utbildar oss. Att arbeta med människor är bland det svåraste man kan göra. Det behövs utbildning och verktyg för att bli skicklig, anser Claudia Forsberg.

Nu finns standarden för HVB-verksamhet. Nästa steg är att den börjar användas.

Fotnot: HVB betyder hem för vård eller boende. Verksamheten kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer för behandling, omvårdnad och liknande.

Text: Janne Näsström


Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.

Kommitté för HVB hem

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som har en stark utveckling på SIS och som ständigt utvecklas för att standarderna ska bidra till kvalitetssäkring, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet utifrån ett verksamhetsnära perspektiv. 

Fakta om HVB-hem

Ett hem för vård eller boende eller HVB-hem är en verksamhet som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och är inriktad på behandling, omvårdnad, stöd eller fostran.Verksamheten kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ett HVB-hem ska bedrivas i enlighet med socialtjänstlagens regler och innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull.