Nyhet · 2019-02-12

Standarder gör att skolornas IT-system kan kommunicera

Allt mer av skolornas planering och administration sköts av IT-system. Nu är driften på väg att flyttas till molnet.

Andreas Selling, vd för Vklass AB
– Det behövs en standard så att kommunerna kan kunna fortsätta använda sin egen information, säger Andreas Selling, vd för Vklass AB och verksam i SIS-kommittén IT-standarder för lärande.

Arbetet har utmynnat i standarden SS 12000 om gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan. Den första utgåvan fastställdes i februari 2018, men handlar i huvudsak om schemaläggning. Version två är mer omfattande och arbetet pågår för fullt. 

Skolornas IT-system kommer från flera leverantörer. I grunden finns ett administrativt system. Till det kopplas schemaläggning, frånvarorapportering, resultat från nationella prov, ansökan om ledighet för elever, lärplattform och så vidare. Samma data ska vara tillgängliga för alla delsystem, för att undvika felbeslut och dubbelarbete.

– Det finns ingen enhetlig standard för informationsutbyte. Kommuner med egen IT-drift har gjort anpassningar för att systemen ska kunna kommunicera med varandra. berättar Andreas Selling.

Nu överförs IT-driften till externa leverantörer, populärt uttryck till molnet. Det har stora fördelar, till exempel genom att åtkomsten till olika system underlättas för lärare och elever. Men samtidigt är det svårare för kommunerna att göra eller få anpassningar gjorda, vilket bland annat kan äventyra tillgången till egna data.

Lösningen är öppna gränssnitt där alla kommunicerar på samma sätt, så att data obehindrat kan användas av olika delsystem. Vidare vet nya leverantörer vad de har att förhålla sig till. Det är vad ss 12000 i version två ska leverera.

Varför utvecklar skolan en egen standard för Sverige? Svaret är att det inte finns någon internationell standard som passar. Som exempel finns en standard för lärplattformar, Scorm, utvecklad för vidareutbildning inom näringslivet. Den fungerade inte fullt ut i skolans värld. Inte heller IMS som är en standard för överföring av grunddata fungerar tillräckligt bra för svensk skola för att den enbart skulle kunna användas.

Läs mer:

Vklass arbete med lärplattformar 

SIS arbete med IT-standarder för lärande

Senaste nytt om digitalisering från Skolverket 


Ta kontroll över verksamhetsprocessen

För att få hjälp med och kontroll över din organisations verksamhetsprocesser finns ISO 9001, ett kvalitetsledningssystem för alla organisationer.

Utbildningar inom informationssäkerhet

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom informationssäkerhet så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.