Nyhet · 2019-09-03

Standard ger mer pang för pengarna

Standarden är en självklarhet inom försvaret. – En officerare beskrev det som att vi får mer pang för pengarna om vi följer standarder, säger Lucas Högström på Försvarets standardiseringsdelegation, FSD.

 Lucas Högström på Försvarets standardiseringsdelegation, FSD
FSD är en del av Försvarets materielverk och tillhandahåller standarder till försvarets olika verksamheter. Lucas är den som letar rätt på det som motsvarar behoven.

– Mellan tummen och pekfingret kan vi erbjuda mellan 70 000 och 80 000 olika standarder, berättar han.

Försvaret utvecklar tillsammans med försvarsindustrin egna standarder. Många av dem är av förklarliga skäl hemliga. Vidare använder man sig av standarder från Nato, samverkande länder och inte minst från USA.
När det är möjligt används civila standarder. Försvaret har ett stort abonnemang hos SIS och köper vid behov även "lösnummer".

– SIS abonnemangstjänst fungerar bra. Vi kan enkelt lägga till standarder och släppa in användare så att de kan leta själva, säger Lucas.

På frågan om nyttan med standarder blir svaret att försvaret inte skulle fungera utan dem. Särskilt gäller det internationella operationer där flera länder samverkar. Ett av många exempel där frånvaro av standard ställt till problem handlar om ett hangarfartyg. Ett flygplan från en annan nation behövde tanka och fick tillstånd att landa. Munstycket för bränsle passade inte anslutningen för tankning på flygplanet.

Ett annat exempel är lufttankning, där Sverige genom att följa gällande Natostandard kan lufttanka och på samma villkor delta i internationella övningar och insatser.

När det gäller andra länders militära standarder så finns inga garantier att Sverige får ta del av dem. Vissa är hemliga även för samverkande länder.

– Det enda vi kan göra är att fråga snällt, säger Lucas.
Men när det gäller civila standarder behöver försvaret inte fråga. Det är bara att koppla upp sig mot SIS och leta reda på vad som behövs.

Text: Janne Näsström


Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.

Läs mer:

Prenumerera på standarder (SIS Abonnemang)

  • Få tillgång till all världens standarder
  • Välj ut vilka områden eller standarder just ni använder
  • Säkerställ att ni alltid har tillgång till gällande utgåva
  • Ge hela organisationen smidig åkomst
  • Kvalitetssäkra er organisation