Nyhet · 2019-02-12

Så skyddas godkänt dricksvatten

Varje dygn levererar vattenverket i Oskarshamn 5 000 kubikmeter dricksvatten genom 264 kilometer ledningar till 8 483 fastigheter. Det handlar om vårt viktigaste livsmedel, men hur garanteras säkerheten?

Conny Johansson
Conny Johansson är VA-ingenjör på Oskarshamns kommun och är den som leder säkerhetsarbetet runt dricksvattnet. Traditionellt handlar det om skalskydd och andra hårda ting, för att stoppa intrång och olyckor som kan äventyra leveranserna och vattnets kvalitet. Numera är informationssäkerheten en minst lika viktig faktor.

– Under 2018 uppgraderade vi vårt SCADA-system, berättar han.

SCADA är automatisk övervakning och styrning. Alla maskiner, instrument och reglerutrustning är kopplade till driftsundercentraler som i sin tur kontrolleras centralt. Det här är exempel på teknik som enligt FOI, totalförsvarets forskningsinstitut, gör kritisk samhällsstruktur känsligare för cyberangrepp. Störningar i systemen kan även leda till att dyrbar utrustning tar skada och måste bytas ut.

– Enligt NIS-direktivet från EU ska den som utövar verksamheten ta fram rutiner för att höja säkerheten hela vägen från källan till konsumenten, berättar Conny.

Arbetet utgår från checklista och säkerhetshandbok från branschorganisationen Svenskt Vatten. Oskarshamns kommun använder även metoden för GAP-analys som beskrivs i "Mät din informationssäkerhet – Gap-analys" från SIS.

– Det finns mycket matnyttigt att hämta i den boken, anser Conny.

Att producera godkänt dricksvatten är dock mer än informationssäkerhet. Verksamheten kännetecknas av ständig förnyelse. Så sent som 2016 tog Oskarshamns kommun en ny vattentäkt i bruk och utbyte av ledningar pågår hela tiden. Med jämna mellanrum rapporterar medierna hur gamla ledningarna är, men det ger en delvis felaktig bild av läget. De äldsta delarna av ledningsnätet i Oskarshamn är matarledningar från 1913 av segjärn till ett av vattentornen, men kontroller visar att de är i bättre skick än ledningar från 1970-talet.

Läs mer:

Lokala hjältar och eldsjälar i Oskarshamn
FOIs forskning om informationssäkerhet
Mät din informationssäkerhet – Gap-analys


Ta kontroll över verksamhetsprocessen

För att få hjälp med och kontroll över din organisations verksamhetsprocesser finns ISO 9001, ett kvalitetsledningssystem för alla organisationer.