Nyhet · 2016-06-23

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Det här vägledningsdokumentet har tagits fram av ISO:s kvalitetsledningskommitté för att hjälpa användare av ISO 9001 att förstå frågeställningar kopplade till övergångsperioden då både ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 existerar samtidigt (dvs. 15 sep. 2015 – 15 sep. 2018). Dokumentet tar upp bakgrunden till revideringen, olika användargrupper av ISO 9001 samt ger en vägledning för införandet av nya ISO 9001:2015.

Innehåll

1.0 Orientering
2.0 Bakgrund till revideringsprocessen för ISO 9001:2015
3.0 Användargrupper
4.0 Vägledning för införande 
4.1 Generell vägledning 
4.2 Vägledning för specifika användargrupper 
5.0 Vanliga frågor
6.0 Källor med tillförlitlig information om ISO 9001:2015

Ladda ner vädledning för införande av ISO 9001:2015


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.