Nyhet · 2019-06-10

Erfarenheter av ständiga förbättringar i en kommun

Kvalitet är mer än att följa en standard. Viktigare är förståelsen om vad som krävs för att uppnå visioner, mål och för vem.

 

Porträttbild i färg på Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare på Vaggeryds kommun.
– Annars finns risken att en massa mätningar överhettar organisationen, säger Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare på Vaggeryds kommun.

Vaggeryd är en tillväxtkommun som arbetar aktivt med kvalitetsledning och målstyrning. Camilla rekryterades 2016 och arbetade tidigare i näringslivet, där hon arbetat med kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Men trots att hon känner sig bekväm med standarden och vet att den fungerar, ser hon inte införande och certifiering som ett självändamål.

– ISO 9001 är ett bra ramverk, men samtidigt måste det finnas en politiskt mognad, anser hon.

Vaggeryd deltar i SKL:s projekt Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKIK, där medverkande kommuner kan jämföra sin kvalitet och effektivitet med andra. Erfarenheterna är goda, men samtidigt har insikten väckts att viss kvalitet, den kanske viktigaste, är svår att mäta och kvantifiera.

– Det är medborgarnas upplevelser, vilka formas i mötet mellan människor, säger Camilla och ger fritidsgårdar som exempel:

– Här räcker det med att fråga ungdomarna om de mår bättre eller sämre efter besöket. Tummen upp eller tummen ned?

Viktigt är också att använda resultaten för att uppnå de mål och visioner som kommunen sätter upp. Första steget är att ställa frågan om det finns resurser, eller kvalitet i förutsättningarna som Camilla uttrycker det.

– Sedan gäller det att följa upp leveransen till dem som använder tjänsten, ta reda på vilka effekterna blev och lära sig av erfarenheterna, säger hon.

Om resultaten inte blir de önskade eller förväntade, gäller det att sätta in åtgärder och inte komma med bortförklaringar. Det är först då som det sker förbättringar.

Upplevd kvalitet är ofta summan av olika aktörers insatser. Det kan vara olika förvaltningar och bolag inom kommunen. Därför bedrivs kvalitetsarbetet i Vaggeryd tvärsektoriellt. Det kan också vara summan av insatser från kommun, näringsliv och det civila samhället som skapar den upplevda kvaliteten.

– Kommunen, näringslivet och föreningarna har arbetat fram en gemensam värdegrund och vision. Man skapade även en gemensam marknadsplan som innefattar en grafisk profil som alla får använda, berättar Camilla.

Kvalitetsarbetet utgår från den industriella leanprincipen. Anledningen är att lean har en tydlig inriktning på nyttan för kunder, medarbetare och omgivande samhälle. I en kommun blir nomenklaturen annorlunda, men kvar är synen på att verksamheten ska producera nytta för dem som berörs och att slöseri ska minimeras.

– En viktig faktor för att lyckas är engagerade medarbetare och det har Vaggeryd, betonar Camilla.

Kvalitetsarbetet i Vaggeryd innefattar så mycket mer än det beskrivna, men viktigast är systematiken, mäta det som är väsentligt, följa upp resultaten och använda lärdomarna för ständiga förbättringar.

HÄR hittar du mer information om Vaggeryds kommuns resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet. Och HÄR om en artikel ur Kvalitetsmagasinet om Lean i kommunal verksamhet.

Text: Janne Näsström


Utbildningar inom kvalitetsledning ISO 9001

SIS erbjuder utbildningar om våra mest sålda standarder inom kvalitetsledning så att du kan utveckla din verksamhet och din egen kompetens.

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.