Nyhet · 2019-06-10

En hel stad byggs på nytt med hjälp av standarder

Nu börjar flytten av Kirunas kommersiella centrum. I september 2022 ska det öppna igen på ny plats. Samtidigt arbetar Kiruna aktivt med att uppfylla målen i Agenda 2030.

Färgbild med vy över Kiruna
Det har flyttats hela städer tidigare, men inte i Sverige. Däremot har liknande insatser gjorts i Tyskland för utvidgad brytning av kol. Och därifrån har Kiruna och gruvbolaget LKAB hämtat erfarenheter och inspiration.

– En tredjedel av centralorten påverkas för att ge möjlighet till fortsatt gruvbrytning. Hållbarhet är vägledande för vårt arbete med det som ska avvecklas och byggas upp, berättar Nina Eliasson som är plan- och exploateringschef på Kiruna kommunen, med fokus på social hållbarhet.

Det finns ingen standard för flyttning av hela städer, men däremot är hela det gigantiska projektet beroende av en lång rad olika standarder, för allt från markundesökningar till konstruktioner av byggnaden.

Vilka förväntningar har medborgarna på kommunen? Svaret är olika, men gemensamt är att många känslor är inblandade, från att gruvan, Kirunas livsnerv, ska kunna utvecklas till att inbodda hem sedan generationer rivs eller flyttas.

fotografi på hus som flyttas på långtradare i vintertid i Kiruna
– Vi räknar med att flytta ett 30-tal hus. Merparten kommer att rivas och ägarna erbjuds likvärdig funktion eller ekonomisk ersättning av LKAB, berättar Nina.

Bland det redan rivna finns stadshuset, kallad Igloo invigt 1963 och prisat som Sveriges vackraste byggnad. Det enda som behållits är den karaktäristiska klockstapeln som nu står utanför nya stadshuset Kristallen, även det med slående arkitektur.

Däremot kommer träkyrkan i Kiruna, vida känd och ett kulturminne, att flyttas till ny plats.

Det är fler än Kiruna i detta flyttlass. Även i Malmberget har LKAB en gruva som behöver mer utrymme och även där pågår flyttningar och rivningar, om än inte i samma skala som i Kiruna. Till saken hör att delar av Malmbergets centrum redan försvunnit ned i en stor grop, under kontrollerade former är bäst att tillägga.

Kiruna har ett nära samarbete med Gällivare kommun, där Malmberget ligger, och med norska Narvik som är utskeppningshamn för LKAB och påverkas av vad som händer i malmfälten.

Samtidigt ger flytten Kiruna unika möjligheter att uppfylla målen i Agenda 2030. Kommun, näringsliv och medborgare samarbetar i Kiruna Sustainability Center för att bygga en ny och smart stad.

– Vi planerar och bygger för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Nina.

En del utmaningar är av sådan art som få tänker på. I likhet med alla andra städer finns det ett större antal skyddsrum i den snart utflyttade stadsdelar. De byggdes under kalla kriget, då malmfälten i norr bedömdes vara ett potentiellt mål för angripare. Sedan dess har Sverige och världen nedrustat, men dagens utveckling gör att utvecklingen går i andra riktningen. Kiruna måste tänka nytt för hur medborgarna ska skyddas i händelse av kris och krig.

Kiruna grundades 1900 vid järngruvan och var vid den tiden världens modernaste stad. Historien upprepar sig och när allt är klart 2035 - 2040 kan Kiruna bli världens mest hållbara stad.

Text: Janne Näsström


Utbildningar på SIS

Är det dags för nästa steg i karriären? Boka din utbildning.

Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.