Standardutveckling · SIS/TK 621

Digital ekonomi och handel

För en effektiv och väl fungerande handel krävs moderna och digitala bakomliggande system. Allt fler processer, från upphandling och beställning till fakturering och betalningsflöden, görs idag elektroniskt. Eftersom det är många organisationer och system som samverkar krävs standarder som möjliggör kostnadseffektiv, rationell och säker digitalisering.

Kommittén arbetar med standardisering inom e-handel samt finansiella system och tjänster. För att bevaka och delta i standardiseringen i dessa områden på bästa sätt har kommittén etablerat och fördelat ansvaret på två arbetsgrupper.

AG 1 E-handel

Arbetsgruppen arbetar med standardisering av e-faktura och e-inköp. AG 1 speglar den europeiska kommittén CEN/TC 434 Electronic Invoicing och våra deltagare är för närvarande aktiva i arbetet med förvaltning av standarden för e-faktura (läs mer om e-fakturastandarden nedan) och utveckling av en standard för e-kvitton. AG 1 speglar även den europeiska kommittén CEN/TC 440 Electronic Public Procurement som arbetar aktivt med att ta fram standarder för elektronisk upphandling.

AG 2 Finansiella system och tjänster

Arbetsgruppen arbetar med standardisering kopplad till bank- och värdepapperstjänster samt andra finansiella tjänster. Huvudsakligt fokus ligger på värdepappersområdet och finansiella instrument, produkter, tjänster, system och kortfrågor. För att kunna samverka i en alltmer globaliserad finansiell omgivning krävs att system och applikationer utarbetas internationellt. Den internationella standardiseringen på området sker framförallt inom ISO/TC 68 Financial services och dess subkommittéer vilka AG 2 speglar och deltar aktivt i.

Ytterligare internationell spegling

Kommittén speglar även ISO/TC 321 Transaction assurance in E-commerce. Kommittén har endast en bevakande roll gentemot ISO/TC 321 och deltar alltså inte aktivt i det pågående standardiseringsarbetet. 

Exempel på standarder inom kommittén

SS-EN 16931 Elektronisk fakturering (serie)

I EU-direktivet 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling beslutade EU-kommissionen om en Europastandard för en semantisk datamodell för elektronisk fakturering som det ska hänvisas till när offentliga myndigheter börjar kräva elektroniska fakturor vid alla sina upphandlingar. Uppdraget att ta fram den semantiska datamodellen gavs till CEN som upprättade CEN/TC 434 för detta ändamål. Våra svenska experter deltog vid framtagandet av e-fakturastandarden och är alltjämt aktiva i CEN/TC 434 och förvaltningen av standarden.

ISO 20022 Financial services - Universal financial industry message scheme (serie)

ISO 20022 är en standard i fem delar som beskriver en metod för utveckling och framtagande av finansiella meddelanden i syfte att möjliggöra kommunikation mellan finansiella institut, banker och dess kunder. De meddelanden som tas fram finns samlade i en katalog och nås via https://www.iso20022.org/. Standarden har tagits fram och förvaltas av ISO/TC 68.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter för både myndigheter och privata företag av olika storlek och med anknytning till e-handel och/eller finanssektorn. Genom kommittén får deltagarna tillgång till såväl aktuella standarder och andra dokument inom området som ett värdefullt nätverk. Därtill ges möjlighet att påverka utformningen av standarder i ett tidigt skede. Deltagandet blir en möjlighet till kompetenshöjning och kan även bidra med kunskap att omsätta i den egna verksamheten med eventuell inverkan för den egna organisationens framtida strategiska riktning och beslut.

Exempel på aktörer som berörs av kommitténs arbete är:

  • Banker
  • Kreditmarknadsbolag
  • Kortföretag
  • Clearingorganisationer
  • Värdepappersmarknader
  • Företag
  • Myndigheter
  • Kommuner och regioner
  • Systemleverantörer m.fl. 

Vill du gå med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla organisationer och vi välkomnar varmt nya deltagare! Om det kan vara av intresse för din organisation är Du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om kommitténs arbete (kontaktuppgifter till projektledningen i högerspalten).  

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 38 standarder
ISO/TR 14742, Financial services - Recommendations on cryptographic algorithms and their use
ISO/TS 23526, Security Aspects for Digital Currencies
ISO 16609, Financial services - Requirements for message authentication using symmetric techniques
ISO 19092, Financial services - Biometrics - Security framework
ISO 11568, Financial services - Key management (retail) - Principles, symmetric ciphers and asymmetric cryptosystems, their key management and life cycle
ISO 24374, Information technology - Security techniques - DLT and Blockchain for Financial Services
ISO 9564-5, Banking - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 5: Methods for Generation, Change, and Verification of PINs and Associated Data
ISO 5009, Reference data for financial services — Digital token identifier — Registration, assignment and structure - Part 2: Data elements for registration
ISO 5158, Mobile financial services — customer identification guidelines
ISO 5201, Financial services — Code-scanning payment security
ISO 9564-1, Financial services — Personal Identification Number (PIN) management and security — Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems
ISO 3531-1, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 1: FIX TagValue encoding
ISO 3531-2, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 2: FIX session layer
ISO 3531-3, Financial services - Financial information eXchange session layer - Part 3: FIX session layer test cases
EN 16931-1:2017+A1:2019/A2, Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice - Amendment 2
ISO 13491-2, Finansiella system - Utrustning för säker krypteringshantering (detaljhandeln) - Del 2: Checklistor för säkerhetskravsbedömning av utrustning som används vid finansiella transaktioner
ISO/TR 7340, Reference Data Distribution Technical Report in Financial Services
EN 17798, Electronic invoicing - Semantic data model of simplified invoices and e-receipts
CEN/TR 17011-2, Electronic Public Procurement - Architecture - Part 2: Procurement Innovation Guideline
CEN/TS 17011-1, Electronic Public Procurement - Architecture - Part 1: Reference Architecture Overview
ISO 8583, Banksystem - Transaktionskort - Disposition av kortgenererade meddelanden
ISO 13491-1, Banksystem - Utrustning för säker kryptohantering - Del 1: Begrepp, krav och metoder för evaluering
ISO 18245, Retail financial services - Merchant category codes
ISO 20038:2017/Amd 1, Banking and related financial services - Key wrap using AES — Amendment 1
ISO/TR 22126-3, ISO 20022 Additional External Representations — Part 3: Semantic Enrichment of the ISO 20022 Conceptual Model
ISO/TR 22126-5, ISO 20022 Additional External Representations — Part 5: Mapping from FIX Orchestra to the common data model
CEN/TS 17011-3, Electronic Public Procurement - Architecture - Part 3: Customization Guideline
EN 17015-1, Electronic Public Procurement - Catalogue - Part 1: Choreographies
EN 17015-2, Electronic Public Procurement - Catalogue - Part 2: Transactions
EN 17016-1, Electronic Public Procurement - Ordering - Part 1: Choreographies
EN 17016-2, Electronic Public Procurement - Ordering - Part 2: Transactions
SS 40100, Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL
ISO 32110, Transaktionsförsäkring inom e-handel - terminologi
ISO 32111, Transaction assurance in E-commerce — Principles and Framework
ISO 5106, Guidelines on sharing of product quality assurance related traceability information in E-commerce supply chains
ISO/TR 6083, Drawing up an internal BPoS manual
ISO 9546, Guidelines for security framework of information systems of TPP services
ISO 24377, Financial services — Natural person identifier (NPI) — authentication, issuance and identification
Visa fler Visa färre
Utgivet 9 standarder
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 621/AG 01, E-handel
SIS/TK 621/AG 02, Finansiella system och tjänster
Deltagare 9 företag och organisationer
Bolagsverket, SUNDSVALL
Digital Receipts AB, LUDVIKA
Myndigheten För Digital Förvaltning, SUNDSVALL
Nordic Legal Entity Identifier AB, STOCKHOLM
PNA Card Service AB, MALMÖ
Svenska Bankföreningen, STOCKHOLM
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
Swift Sveriges Nationella Medlemsgrupp, Stockholm
Upphandlingsmyndigheten, SOLNA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 27 internationella kommittéer
ISO/TC 321, Transaction assurance in E-commerce
SIS/TK 621/AG 01, E-handel:

CEN/TC 434, Electronic Invoicing

CEN/TC 434/WG 1, Core semantic data model

CEN/TC 434/WG 3, Syntax bindings

CEN/TC 434/WG 4, Guidelines at transmission level

CEN/TC 434/WG 5, Extension methodology

CEN/TC 434/WG 6, Test methodology and test results

CEN/TC 434/WG 7, Registry Services

CEN/TC 440, Electronic Public Procurement

CEN/TC 440/WG 1, Architecture

CEN/TC 440/WG 2, Terminology

CEN/TC 440/WG 3, e-Notification

CEN/TC 440/WG 4, e-Tendering

CEN/TC 440/WG 5, e-Catalogue

CEN/TC 440/WG 6, e-Ordering

CEN/TC 440/WG 7, e-Fulfilment

SIS/TK 621/AG 02, Finansiella system och tjänster:

ISO/TC 68, Financial services

ISO/TC 68/SC 2, Financial Services, security

ISO/TC 68/SC 2/WG 16, Security aspects related to third party payment service providers (TPP’s)

ISO/TC 68/SC 2/WG 17, Security aspects of digital currencies

ISO/TC 68/SC 8, Reference data for financial services

ISO/TC 68/SC 8/WG 5, Unique transaction identifier

ISO/TC 68/SC 8/WG 6, Revision of ISO 6166

ISO/TC 68/SC 9, Information exchange for financial services

ISO/TC 68/SC 9/TG 1, Cards standards

ISO/TC 68/SG 4, Communications

ISO/TC 68/TAG 1, Fintech Technical Advisory Group

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering

Kalender

2021
november
tis
30
AG 2 Möte
10:00 - 12:00
december
ons
15
AG1 Möte
14:00 - 15:00
2022
januari
ons
26
TK-möte
09:00 - 11:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se