Standardutveckling · SIS/TK 554

Sport och fritid

Utrustning och tjänster för sport- och fritidsaktiviteter. Standardisering av specifika sportartiklar och annan fritidsutrustning med särskild betoning på terminologi, krav på säkerhet, drift, tjänster och prestanda samt provning, service, märkning, användarinformation, installation och underhåll. Arbetet är indelat i fyra huvudsakliga grupper: Pooler och spabad, trampolinparker, tjänster samt utrustning för sport- och fritidsaktiviteter.

Standarderna sätter minimikrav för vad produkter och tjänster inom sport- och fritidsområdet ska uppfylla för att ge en grundläggande säkerhetsnivå.

Standarderna ska bidra till att minimera olycksriskerna för de som besöker simhallar, gym, sport- och fritidsanläggningar i offentlig miljö både inomhus och utomhus. Arbetet omfattar även pooler och spabad för privat användning samt sport, tränings- och fritidsartiklar för privat användning.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 29 standarder
EN 13451-11, Utrustning för simbassänger - Del 11: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för höj- och sänkbara golv och skiljeväggar
EN 13451-3, Utrustning för simbassänger - Del 3: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för inlopp och utlopp samt tillbehör med luft eller vattenflöde
EN ISO 23659, Utrustning för sport och fritid - Trampolinparker - Säkerhetskrav
ISO 23659, Sports and recreational facilities - Trampoline parks - Safety requirements
EN 17645, Pooler för hemmiljö - Effektivitet i miljöprestanda - Prestationsbedömning, metodik och klassificering vid användning av utomhuspooler och dess utrustning
EN 17461, Gymnastikutrustning - Individuella och multifunktionella välvningsboxar - Säkerhetskrav och testmetoder
EN 17229-2, Fitnesscenter - Krav på centrala tjänster och verksamhet - Del 2: Krav på tillsyn och personal
EN ISO 25649-1, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 1: Klassificering, material, generella krav och provningsmetoder
ISO 25649-1, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 1: Klassificering, material, generella krav och provningsmetoder
EN ISO 25649-2, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 2: Konsumentinformation
ISO 25649-2, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 2: Konsumentinformation
EN ISO 25649-3, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 3: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass A enheter
ISO 25649-3, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 3: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass A enheter
EN ISO 25649-4, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 4: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass B enheter
ISO 25649-4, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 4: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass B enheter
EN ISO 25649-5, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 5: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass C enheter
ISO 25649-5, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 5: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass C enheter
EN ISO 25649-6, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 6: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass D enheter
ISO 25649-6, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 6: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass D enheter
EN ISO 25649-7, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 7: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass E enheter
ISO 25649-7, Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 7: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för klass E enheter
ISO 4980, Riskbedömning för sport och andra fritidsanläggningar och utrustning
ISO 23223, Alpine ski boots with improved walking soles — Interface with alpine ski-bindings - Requirements and test methods
ISO 9462, Alpine ski-bindings — Requirements and test methods
CEN/TS 17676, Guidelines for the safe operation of fitness centres during an infectious outbreak
ISO 23537-1, Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal, mass and dimensional requirements for sleeping bags designed for limit temperatures of -20°C and higher
ISO 9838, Alpine and touring ski-bindings - Test soles for ski-binding tests
EN ISO 23537-1, Krav för sovsäckar - Del 1: Krav på värmeegenskaper och dimensioner för sovsäckar avsedda för -20° och högre
ISO 7152:1997, Camping tents and caravan awnings — Vocabulary and list of equivalent terms
Visa fler Visa färre
Utgivet 120 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
MG International, Göteborg
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40) Utomhuskonstruktioner (91.090)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se.invalid

Elin Hedström
Projektassistent
elin.hedstrom@sis.se.invalid