Standardutveckling · SIS/TK 349

Rengöring, desinfektion och sterilisering

När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att instrumenten och produkterna som används är rengjorda och sterila, och så ska det naturligtvis vara. Denna kommitté skapar förutsättningar för en säker sjukvård genom att arbeta fram standarder för bland annat steriliseringsprocesser som effektivt förhindrar smitta och ökar patientsäkerheten.

Kommittén för rengöring, desinfektion och sterilisering är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra produkter och processer där alla delar av rengöring, desinfektion och sterilisering effektivt förhindrar att smitta och infektioner sprids.

Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för vårdgivare, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav för tillverkning och användande av medicintekniska produkter. Detta bidrar till ökad patientsäkerhet och samordning inom vården.


Webinar om fördelen att standardisera

Den 16 december 2020 och 4 februari 2021 höll vi två webinar om Hälsa, vård och omsorg - Varför standardisera? På båda tillfällena deltog deltagare från TK 349 och berättade om värdet av standarder, standardisering och hur deras engagemang är lärorikt för person och organisation. 

Ta del av webinaren här: https://www.sis.se/standarder/omrade/vard-och-omsorg/

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 57 standarder
ISO 11138-6, Sterilization of health care products - Biological Indicators - Part 6: Biological indicators for hydrogen peroxide vapour sterilization processes
ISO 16342, Sterilization of health care products - Method for validation of a biological indicator incubation period
EN ISO 15424, Sterilization of medical devices - low temperatur steam and formaldehyde - Requirements for development , validation and routine control of a sterilization process for medical devices
ISO 17210, Test method to demonstrate the suitability of a medical device simulator during steam sterilization - Medical device simulator testing
, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4- field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2)
SIS-TR 600, Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering - Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg
ISO/TS 19572, Sterilization of health care products — Guidance on the application of ISO14937 to the sterilization of medical devices using Ethylene Oxide in a flexible sterilization chamber
ISO 13408-1, Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements
ISO 11140-6, Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska indikatorer - Del 6 Typ 2 indikatorer och provkroppar avsedda att användas i prestandaprovning av små ångsterilisatorer
ISO 11138-1, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 1: General requirements
ISO 11138-3, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes
ISO 11138-4, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 4: Biological indicators for dry heat sterilization processes
ISO 11138-5, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes
EN 17180, Sterilisatorer för medicinskt bruk - Lågtempererade väteperoxidsterilisatorer - Krav och provningsmetoder
EN ISO 16342, Biological indicators — Method for validation of incubation
CEN/TC 216 N 933, Quantitative test method for the evaluation of virucidal activity on non-porous surfaces with mechanical action in the medical area (4-field test) — Test method and requirements (phase 2, step 2)
ISO 11138-6, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 6: Biological indicators for hydrogen peroxide sterilization processes
EN 16437/A1, Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt ytprov för utvärdering av den antibakteriella effekten av kemiska desinfektionsmedel som används inom veterinärområdet på porösa ytor utan mekanisk påverkan - Provningsmetod och krav
ISO 14161, Sterilisering av medicintekniska produkter - Biologiska indikatorer - Vägledning för val, användning och tolkning av resultat
ISO 11138-5/Amd1, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes
EN , Quantitative surface test for the evaluation of residual antimicrobial ( bactericidal and/or yeasticidal) efficacy of liquid chemical disinfectan ts on hard non-porous surfaces. Test method
EN 13697:2015, Chemical disinfectants and antiseptics — Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or yeasticidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in medical area — Part rev: Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2)
ISO 22913, Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 2: Medical devices not intended for direct patient contact
ISO 22441, Sterilization of health care products - Low temperature vaporized hydrogen peroxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
ISO 11138-7, Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 7: Guidance for the selection, use and interpretation of results
EN ISO 18362, Tillverkning av cell-baserade sjukvårdsprodukter - Kontroll av mikrobiologiska risker under processen
EN 17430, Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika - Hygienisk handrub virucidal - Testmetod och krav (fas 2 / steg 2)
, Quantitative carrier test method for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants on hard non-porous surfaces in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 2)
, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test method for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants and antiseptics in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
, Quantitative carrier test method for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants on hard non-porous surfaces in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 2)
EN ISO 22441, Sterilization of health care products - Low temperature vaporized hydrogen peroxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
EN ISO 22913, Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 2: Medical devices not intended for direct patient contact
ISO 17665, Sterilisering av medicintekniska produkter - Fuktig värme - Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter
ISO 11737-3, Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 3: Bacterial endotoxin testing
CEN ISO/TS 16775, Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Vägledning för tillämpning av ISO 11607-1 och ISO 11607-2
EN 14885, Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Tillämpning av Europastandarder för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel
EN 556-1 prA1, Sterilisering av medicintekniska produkter - Krav för märkning med symbolen "STERIL" - Del 1: Krav för medicintekniska produkter steriliserade i sluten förpackning
EN 17422, Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of teat disinfectants used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2 step 2)
ISO 11737-1:2018/FDAmd 1, Sterilisering av medicintekniska produkter - Mikrobiologiska metoder - Del 1: Skattning av antalet mikroorganismer på produkter - Tillägg 1
ISO 25424:2018, Sterilisering av medicintekniska produkter - Lågtemperatur ång- och formaldehyd sterilisatorer - Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av en steriliseringsprocess för medicintekniska produkter
ISO 18362:2016/DAmd 1, Tillverkning av cell-baserade sjukvårdsprodukter - Kontroll av mikrobiologiska risker under processen - Amendment 1
EN 16616, Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel - Kemisk-termisk textil desinfektion - Provningsmetoder och krav
ISO 15883-1, Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder
EN ISO 15883-1, Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder
EN ISO 11137-2:2015/A1, Sterilisering av sjukvårdsprodukter - Strålning - Del 2: Fastställande av steriliseringsdosen - Ändring 1 (ISO 11137-2:2013 / DAmd 1:2021)
ISO 11137-2:2013/DAmd 1, Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose - Amendment 1
EN ISO 11137-2:2015/prA1, Sterilisering av sjukvårdsprodukter - Strålning - Del 2: Fastställande av steriliseringsdos - Amendment 1 (ISO 11137-2:2013/DAmd 1:2021)
EN 17658, Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika -Desinfektion av kemisk desinfektion av textil i hemmiljö - testmetod och krav (fas 2, steg 2)
EN ISO 25424:2019/A1, Sterilisering av medicintekniska produkter - Lågtemperatur ång- och formaldehyd sterilisatorer - Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av en steriliseringsprocess för medicintekniska produkter
ISO 25424:2018/DAmd 1, Sterilisering av medicintekniska produkter - Lågtemperatur ång- och formaldehyd sterilisatorer - Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av en steriliseringsprocess för medicintekniska produkter - Amendment 1
ISO 5111/AWI TS, Quality of water for sterilizers, sterilization and washer-disinfectors
EN ISO 11140-6, Sterilisering av medicintekniska produkter - Kemiska indikatorer - Del 6 Typ 2 indikatorer och provkroppar avsedda att användas i prestandaprovning av små ångsterilisatorer
ISO 11607-1:2019/CD Amd 1, Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
ISO 11607-2:2019/CD Amd 1, Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes - Amendment 1
CEN/TR 16615, Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel i EN 16615:2015
ISO 13004, Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization doses: Method VDmaxSD
EN 17180, Sterilisatorer för medicinskt bruk - Lågtempererade väteperoxidsterilisatorer - Krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 110 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 349/AG 03, Lagerhållning och logistik inom vården
Deltagare 2 företag och organisationer
Tiohundra AB, Norrtälje
W & H Nordic AB, TÄBY
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Information om kommittearbetet
Aktuella remisser att kommentera på
Europeiskt sekreteratiat för CEN/TC102/WG 6
Årsberättelse 2020

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Sterilisering (11.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Illustation av leveranskontroll, exempel ur SIS-TR 57

I bilaga A i SIS-TR 57 ges exempel på transportskador och förslag på åtgärder för dessa. Illustrationen finns tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna Sjögren
Projektledare
anna.sjogren@sis.se.invalid

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se.invalid