Standardutveckling · SIS/TK 188

Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensionerings- och konstruktionsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. Kommittén bevakar och deltar i arbetet med eurokoder för stålkonstruktioner, aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner (stål/betong).

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, där SIS är medlem, har EU:s uppdrag att ta fram och ansvara för gemensamma europeiska dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar – eurokoderna.

För att i Sverige söka möta branschens behov av information om eurokoderna har SIS kommitté Eurokoder, SIS/TK 203 etablerat en särskild hemsida, www.eurokoder.se. På hemsidan redovisas hur eurokodarbetet är fördelat mellan olika SIS-grupper. SIS har även en helpdesk för frågor om eurokoderna som nås på eurokoder@sis.se.

SIS/TK 188 ansvarar för eurokoder för Stålkonstruktioner (Eurokod 3 bestående av 20 delar), Samverkanskonstruktioner (Eurokod 4 bestående av 4 delar) samt Aluminiumkonstruktioner (Eurokod 9 bestående av 5 delar). Dessutom ansvarar kommittén för utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner, SS-EN 1090-1, -2 och -3, -4 -5 vilka är ett nödvändigt komplement till stål- och aluminiumeurokoderna.

Målet med eurokoderna är att få gemensamma europeiska dimensioneringsregler för byggnadsverk. Hittills har man åstadkommit ett gemensamt ramverk, med i vissa fall ganska många möjligheter till nationella val.

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
ISO 17607, Steel structures - Execution of structural steelwork
EN 1993-1-13, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-13: Balkar med stora öppningar
EN 1090-1, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda hos delar av stål och aluminium för bärverk
CEN/TR 1993-1-103, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-103: Kritisk last enligt klassisk elasticitetsteori
EN 1993-1-8, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-8: Knutpunkter och förband
EN 1993-1-14, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-14: Dimensionering med finitaelementmetoden
EN 1993-7, Eurocode 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 7: Sandwichpaneler
EN 1993-1-7, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-7: Plana plåtkonstruktioner med transversallast
EN 1993-1-6, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-6: Skal
EN 1993-3, Eurocode 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3: Torn, master och skorstenar KONTAKTA PROJEKTLEDNINGEN
EN 1993-4-1, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-1: Silor
EN 1993-4-2, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-2: Cisterner
EN 1993-5, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont
EN 1993-6, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 6: Kranbanor KONTAKTA PROJEKTLEDNINGEN
CEN/TS 1994-1-102, Design rules for the use of Composite Dowels
ISO 17607-1, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 1: General requirements and vocabulary
ISO 17607-2, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 2: Steels
ISO 17607-3, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 3: Fabrication
ISO 17607-4, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 4: Erection
ISO 17607-5, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 5: Welding
ISO 17607-6, Steel structures - Execution of structural steelwork - Part 6: Bolting
EN 1993-1-11, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-11: Dragbelastade komponenter KONTAKTA PROJEKTLEDNINGEN
EN 1993-1-2, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
EN 1993-1-3, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-3: Kallformade profiler och profilerad plåt
EN 1993-1-4, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-4: Rostfritt stål
EN 1993-1-5, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-5: Plåtbalkar KONTAKTA PROJEKTLEDNINGEN
EN 1993-1-9, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: Utmattning
EN 1993-2, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 2: Broar
EN 1994-2, Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 2: Broar KONTAKTA PROJEKTLEDNINGEN
EN 1994-1-1, Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
EN 1994-1-2, Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
CEN/TS 1993-1-901, Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-901: ”hot spot”-metod för ortotropiska farbanor
EN 17662, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler som kompletterar EN 15804 för bärverk av järn, stål och aluminium för användning i byggnadskonstruktioner
N1024 Reuse of structural steel, Execution of steel structures and aluminium structures - Reuse of structural steel
EN 1090-2:2018/A1, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2: Tekniska krav för stålkonstruktioner
CEN/TS 1994-1-101, Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 101: Stål- och betongkompositer (SC) med dubbelt och enkelt stålskikt
ISO 18900, Steel structures — Structural bolting — Test method for determining slip factor for faying surfaces
ISO 18953, Steel structures — Structural bolting — Test method to determine loss of pretension from faying surface coatings
ISO 18954, Steel structures — Structural Bolting — Test method to establish bolt tightening procedures
ISO 20895, Welded joints performance for seismic steel structures
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 125 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 188/AG 01, PCR för järn, stål och aluminium, sekretariat
Deltagare 33 företag och organisationer
Aaa Certification AB, Alingsås
Alleima EMEA AB, Sandviken
Boverket, Karlskrona
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
DEKRA Industrial AB, Borlänge
DEKRA Industrial AB, Göteborg
Hydro Extrusion Sweden AB, Finspång
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Kiwa Sweden AB, Sundsvall
Kiwa Sweden AB, Solna
Kobolde & Partners AB, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Lindab Profil AB, Luleå
Luleå tekniska universitet, Luleå
MVR Service AB, Stockholm
NCC Sverige AB, Malmö
Nordcert AB, Stockholm
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, Avesta
Pretec AB, Kungälv
Pro Development i Sverige AB, Luleå
ProDevelopment i Sverige AB, Luleå
Sitowise Sverige AB, Stockholm
SSAB AB, STOCKHOLM
Stockholms stad Trafikkontoret, Stockholm
Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm
Swecem AB, Oxelösund
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen, Norrköping
Tyréns Sverige AB, Luleå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 167, Steel and aluminium structures
CEN/TC 135, Execution of steel structures and aluminium structures
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 3, Eurocode 3 - Design of steel structures
CEN/TC 250/SC 3/WG 1, Evolution of EN 1993-1-1 - General rules for buildings
CEN/TC 250/SC 3/WG 2, Evolution of EN 1993-1-2 - Fire
CEN/TC 250/SC 4, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures
CEN/TC 250/SC 9, Eurocode 9: Design of aluminium structures
SIS/TK 188/AG 01, PCR för järn, stål och aluminium, sekretariat:

CEN/TC 135, Execution of steel structures and aluminium structures

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén arbetar just nu med att: Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Konstruktionsteknik (91.200) Byggnadsindustrin (91.010) Byggnadsstommar (91.080) Stålkonstruktioner (91.080.13) Eurokoder (91.070) Aluminiumkonstruktioner (91.080.17)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kalender

2024
februari
ons
21
SIS/TK 188 Möte
09:00 - 13:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Wylliam Husson
Ordförande
Pro Development i Sverige AB