Standard Svensk standard · SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) EN 1993-2 innehåller en allmän grund för dimensionering av stålbroar och bärverksdelar av stål hos samverkansbroar. Den innehåller regler som kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i de olika delarna av EN 1993-1. (2) Dimensioneringsvillkoren för samverkansbroar täcks av EN 1994-2. (3) Dimensioneringen av höghållfasta kablar och tillhörande delar omfattas av EN 1993-1-11. (4) Denna europastandard behandlar endast bärförmåga, användbarhet och beständighet hos brobärverk. Andra aspekter på dimensioneringen beaktas inte. (5) För utförandet av stålbroar bör EN 1090 beaktas. ANM. Så länge som EN 1090 inte är tillgänglig ges en provisorisk vägledning i bilaga C. (6) Utförande behandlas i EN 1993-2 bara i en omfattning som är nödvändig för att beskriva kvaliteten hos använda konstruktionsmaterial och byggprodukter liksom erforderlig nivå på arbetsutförandet, så att de överensstämmer med antagandena i dimensioneringsreglerna. (7) Speciella krav på seismisk dimensionering behandlas inte i EN 1993-2. Hänvisning görs till kraven i EN 1998, som kompletterar och ändrar reglerna i EN 1993-2 särskilt för detta ändamål.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Stålkonstruktioner (91.080.13) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges

Artikelnummer: STD-8018437

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-02

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Korrigerar: SS-EN 1993-2:2006 , SS-EN 1993-2:2006