Standard Svensk standard · SS-ISO 11798

Dokumentation - Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11798

Dokumentation - Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav och provningsmetoder för utvärdering av beständighet och hållbarhet hos skrift, tryck och kopiering på papper förvarade i bibliotek, arkiv och andra skyddade miljöer under lång tid.
Den gäller för
- skrift på papper med undantag av bilder som omfattas av ISO/TC 42,Photography;
- skrift i flerfärg.
Informationsinnehållet i flerfärgsbilder skall bevaras men inte nödvändigtvis flerfärgsbildens fulla artistiska kvalitet. Handlingar där informationsinnehållet påverkas av smärre färgavvikelser omfattas inte av denna standard.
Den gäller inte för
- handlingar som lagras under skadliga förhållanden som t.ex.hög fuktighet som kan gynna mikrobiologiska angrepp, hög värme, strålning (t.ex.ljus), höga föroreningsnivåer eller påverkan av vatten. Eftersom handlingar ofta förvaras i oskyddade miljöer innan de överförs till skyddade miljöer, är emellertid förmåga att motstå vatten och ljus viktig;
- legal dokumentation, t.ex. bankhandlingar, där äktheten är av primärt intresse.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11798

Dokumentation - Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-29150

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-03

Antal sidor: 31