Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 26122:2009

Information och dokumentation - Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 26122:2009

Information och dokumentation - Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna tekniska rapport ger stöd för processanalyser utifrån perspektivet att skapa, värdera, samla in och styra verksamhetsinformation. Den identifierar två typer av analyser, nämligena) funktionsanalys (där funktioner bryts ned till processer), ochb) sekvensanalys (där transaktionsflöden undersöks) Varje analys innebär en lämplig preliminär granskning av sammanhang (d.v.s. uppdrag och normerande omgivning). Beroende på uppgiftens natur, projektets omfattning och syftet med analysen, kan analysens ingående delar genomföras i olika kombinationer och i annan ordning än den som beskrivs här. Vägledning i form av listor över frågor eller ämnen som bör övervägas under analysens delmoment ingår också. Denna tekniska rapport beskriver en praktisk tillämpning av den teori som beskrivs i SS-ISO 15489. Som sådan är den oberoende av teknik (d.v.s. kan tillämpas oberoende av teknisk miljö), även om den kan an-vändas för att bedöma lämpligheten hos de tekniska verktyg som stödjer en organisations processer. Denna tekniska rapport fokuserar på befintliga processer, snarare än att underlätta arbetsflöden (d.v.s. automatisering av verksamhetsprocesser helt eller delvis, under vilka dokument, information eller uppgifter förs från en deltagare till en annan för åtgärd, i enlighet med en uppsättning regler för rutiner, som visas i hänvisning[1] i litteraturförteckningen).

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 26122:2009

Information och dokumentation - Analys av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Work process analysis for records

Artikelnummer: STD-100108

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-11

Antal sidor: 28

Finns även på: SIS-ISO/TR 26122:2009