Standard Svensk standard · SS-EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard applies to machines for the production of paper and board, including head box, wire section (former), press section, drying section, film size press, coating unit, flotation and infrared dryer, smoothing unit, integrated calender, measuring device, reel-up, integrated sheeter, drives and control system (paper and board making machines) and applies together with EN 1034-1:2000+A1:2010. It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazard events relevant to machines for the production of paper and board, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4).
This document does not deal with pressure hazards in steam-heated drying cylinders.
NOTE Directive 97/23/EC gives essential safety requirements for equipment under pressure.
This document does not apply to:
? tissue making machines,
? cardboard making machines,
? coating machines,
? machines for the production of corrugated board,
? integrated conveyors and cranes designed for transporting reels/shells (reel spools) and for machine maintenance, and
? integrated fire extinguishing equipment.
This European Standard is not applicable to paper and board making machines which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.

Ämnesområden

Tryckeri- och pappersmaskiner (14.310) Utrustning för pappersindustrin (85.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tryckeri- och pappersmaskiner, SIS/TK 253

Internationell titel: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper and board making machines

Artikelnummer: STD-85803

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-16

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 1034-16:2012