Standard Svensk standard · SS-EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för maskiner för produktion av papper och kartong, inklusive inloppslåda, virasektion (formeringssektion), pressektion, torksektion, limpress, bestrykningsenhet, lufttork och infraröd tork, glättningsenhet, integrerad kalander, mätanordning, upprullning, integrerad arkmaskin, drivenheter och styrsystem (pappers- och boardmaskiner) och gäller tillsammans med EN 1034-1:2000+A1:2010. Den behandlar alla signifikanta risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som är relevanta för board- och pappersmaskiner, när dessa används på avsett sätt och under de förutsättningar som förutses av tillverkaren (se
avsnitt 4).
Dokumentet behandlar inte tryckrelaterade risker i samband med ångvärmda torkcylindrar.
ANM. Direktiv 97/23/EG anger viktiga säkerhetskrav för tryckbärande utrustning.
Detta dokument gäller inte för:
- tissue-maskiner
- pappmaskiner
- bestrykare
- maskiner för tillverkning av wellpapp
- integrerade transportörer och traverser avsedda för transport av rullspindlar/tamborer samt för maskinunderhåll, och
- integrerad brandsläckningsutrustning.
Denna Europastandard är inte tillämplig för pappers- och boardmaskiner som tillverkats före det datum då standarden publicerades av CEN.

Ämnesområden

Tryckeri- och pappersmaskiner (14.310) Utrustning för pappersindustrin (85.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet - Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning - Del 16: Pappersmaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tryckeri- och pappersmaskiner, SIS/TK 253

Internationell titel: Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper and board making machines

Artikelnummer: STD-80030447

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-16

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 1034-16:2012