Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19136:2009

Geografisk information - GML (ISO 19136:2007)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19136-1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19136:2009

Geografisk information - GML (ISO 19136:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 084 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 084 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 334,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver GML (Geography Markup Language). GML är en XML-vokabulär för definition, lagring och överföring av geodata. Ursprungligen utvecklades GML av Open Geospatial Consortium (OGC) [OGC GML]. I denna standard har ISO/TC 211 i samarbete med OGC harmonierat GML med ISO 19100-serien. Standarden beskriver GML som ett XML-schema. Detta finns tillgängligt för nedladdning. Standarden beskriver också hur ett applikationsschema ska översättas till ett XML-schema för att beskriva kodningen av motsvarande geodata.

Standarden vänder sig till den som ska beskriva sådan kodning.

Revidering pågår och kommer att heta ISO 19136-1

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
The Geography Markup Language (GML) is an XML encoding in compliance with ISO 19118 for the transport and storage of geographic information modelled in accordance with the conceptual modelling framework used in the ISO 19100 series of International Standards and including both the spatial and non-spatial properties of geographic features. This International Standard defines the XML Schema syntax, mechanisms and conventions that: - provide an open, vendor-neutral framework for the description of geospatial application schemas for the transport and storage of geographic information in XML; - allow profiles that support proper subsets of GML framework descriptive capabilities; - support the description of geospatial application schemas for specialized domains and information communities; - enable the creation and maintenance of linked geographic application schemas and datasets; - support the storage and transport of application schemas and datasets; - increase the ability of organizations to share geographic application schemas and the information they describe. Implementers may decide to store geographic application schemas and information in GML, or they may decide to convert from some other storage format on demand and use GML only for schema and data transport. NOTE If an ISO 19109 conformant application schema described in UML is used as the basis for the storage and transportation of geographic information, this International Standard provides normative rules for the mapping of such an application schema to a GML application schema in XML Schema and, as such, to an XML encoding for data with a logical structure in accordance with the ISO 19109 conformant application schema.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19136:2009

Geografisk information - GML (ISO 19136:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 084 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 084 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 334,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geography Markup Language, (GML) (ISO 19136:2007)

Artikelnummer: STD-69242

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 412

Ersätts av: SS-EN ISO 19136-1:2020