Standard Svensk standard · SS 817303

Dörrar - Innerdörrar - Klassindelning och fordringar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14351-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817303

Dörrar - Innerdörrar - Klassindelning och fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden gäller klassindelning av innerdörrar i fem klasser omfattade allmänna fordringar för egenskaperna stängningskraft, lufttäthet, värmemotstånd, motståndsförmåga mot hård stöt, tung stöt och vertikallast samt planhet, rätvinklighet och ytjämnhet. Den gäller kompletta dörrenheter oavsett material. Utöver dessa allmänna fordringar anges tilläggsfordringar för brandmotstånd, luftljudsisolering, inbrottsskydd och övriga tilläggsfordringar. För varje fordran hänvisas till provningsmetod. Mätvärden avser provning i laboratorium. Mätvärden för planhet, rätvinklighet och ytjämnhet gäller även vid slutbesiktning. I Bilaga ges exempel på användningsområden för innerdörrar i de olika klasserna.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Dörrar (91.060.52) Dörrar och fönster (92.300.90) Dörrar av stål och trä (94.250)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 817303

Dörrar - Innerdörrar - Klassindelning och fordringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskindrivna dörrar för persontrafik, SIS/TK 179/AG 09

Internationell titel: Doors and doorsets - Internal doors - Classification and requirements

Artikelnummer: STD-7134

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 817601

Ersätts av: SS-EN 14351-2:2018