Standardutveckling · SIS/TK 616

Cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi, hur mäter vi det och hur implementerar vi det i affärsmodeller? Världen står inför stora utmaningar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhällen för framtiden. Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå detta är just cirkulär ekonomi. I SIS/TK 616 arbetar vi aktivt inom den globala standardiseringen för att besvara dessa frågor och påverka framtidens standarder.

Cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, handlar om att ta tillvara på och allokera resurser inom ett kretslopp. Det inkluderar anskaffande och användning av dem och slutligen använda dem som resurs till nya produkter och samtidigt bidra till utveckling som möter dagens miljömässiga, sociala och ekonomiska behov utan att riskera möjligheten för framtida generationer att möta sina behov.

Cirkulär ekonomi är mer aktuellt än någonsin och behovet är stort av att lära av varandra och bygga samförståelse kring bl.a. hur det definieras, implementeras och mäts. Cirkulär ekonomi kommer påverka alla olika branscher och någon typ av anpassning kommer krävas från alla aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar.

På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta i SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi. I kommittén samlas företag, myndigheter och organisationer i ett unikt nätverk som tillsammans påverkar innehållte i kommande standarder. Vi välkomnar gärna fler deltagare till arbetet!
Genom att branscher samlas inom standardiseringen möjliggör vi att överenskommelserna kring standarder är brett förankrade och att alla länder får vara med och bestämma vad som ska ingå i morgondagens standard. 

Pågående arbete

Kommittén bevakar och deltar aktivt i arbetet som sker i den internationella kommittén ISO/TC 323 Circular Economy. Vi representerar Sverige inom den globala standardiseringen. Sverige är mycket aktiva i arbetet och arbetar för att svenska intressen tas i beaktande och att kvalitén på standarderna hålls på en hög nivå.

Fem områdesspecifika arbetsgrupper finns under ISO/TC 323:

WG 1: Terminology, principles, frameworks and management system standard
WG 2: Practical approaches to develop and implement Circular Economy
WG 3: Measuring and assessing circularity
WG 4: Circular economy in practice: experience feedback
WG 5: Product Circularity Data Sheet

En arbetsgrupp har startat i samarbete med ISO/TC 207 Environmental management: 
ISO/TC 323/JWG 14: Secondary Materials

Sverige bevakar allt arbete och påverkar aktivt innehållet där vi har störst intresse. 

Välkomna att gå med i SIS/TK 616!

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
ISO 59014, Secondary materials — Principles, sustainability and traceability requirements
ISO 59004, Circular economy — Framework and principles for implementation
ISO 59020, Circular economy — Measuring circularity framework
ISO 59010, Circular economy — Guidelines on business models and value chains
ISO/TR 59031, Circular economy - Performance-based approach - Analysis of cases
ISO 59032, Circular economy - Review of business model implementation
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Tarkett AB Sales, Sollentuna
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jimmy Yoler
Projektledare
0707552387
jimmy.yoler@sis.se.invalid

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se.invalid