Standardutveckling · SIS/TK 519

Energimärkning av tappvattenarmatur

Hur vet man egentligen att vattenblandaren är energisnål? Det går att köpa energisnåla blandare för kök, tvättställ och duschar, men det är svårt att ta reda på hur bra och effektiva de är och att jämföra olika blandare. Denna kommitté har tagit fram standarder som tydliggör detta med en märkning som är till hjälp för konsumenterna.

Många kommuner kräver att så kallade "snålspolande blandare" ska användas. Standarderna som kommittén har utvecklat används för att klassa och märka tappvattenarmaturer med bokstavsklasser av typ A, B och C.

Kommittén har utvecklat två nationella standarder för klassning av tappvattenarmaturer. Den ena standarden (SS 820000) reglerar blandare för tvättställ och kök och den andra standarden (SS 820001) behandlar klassning av duscharmaturer.

Läs gärna denna artikel i tidningen Energi och Miljö om vad som är på gång inom kommittén under 2021: 

https://www.energi-miljo.se/tidningen/ny-europastandard-armaturer 

När det gäller vatten- och avloppssystemfrågor, går det bra att läsa mer om detta under kommittén Vatten- och avloppssystem – www.sis.se/tk198

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 4 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Bygginstallationer (91.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Emma Risén
Projektledare
emma.risen@sis.se.invalid

Kerstin Söderberg
Projektledare
kerstin.soderberg@sis.se.invalid

Camilla Halén
Projektassistent
camilla.halen@sis.se.invalid