Standardutveckling · SIS/TK 507

Tekniska produktspecifikationer (TPS)

Huvuduppgiften för projektet är kommunikation av information från konstruktion via beredning till produktion, kontroll och kvalité samt service och sedermera skrotning/återvinning. Redan under produktutvecklingen måste hänsyn tas till krav som ska efterlevas under hela produktens livscykel.

Kraven från konstruktion måste uttryckas på ett klart och entydigt sätt så att de kan förstås under hela kedjan. Detta är särskilt viktigt när konstruktion och tillverkning kan finnas i olika länder. Ett standardiserat tekniskt "språk" är förutsättningen för all kommunikation av produktspecifikationer, i synnerhet när verbal kommunikation kan vara besvärlig.

Om inte produktspecifikation är entydigt definerad kan det resultera i kassationer och reklamationer, i värsta fall med produktansvarsprocesser som följd och därmed stora kostnader och andra konsekvenser, t.ex. förlorad tilltro till företaget, negativ miljöpåverkan.

Mer information om kommitténs arbete:

GPS-TPD Termer Nya aktuella termer
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 60 standarder
IEC 81346-2, Teknisk produktdokumentation - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 2: Klassificering av objekt och koder för klasser
ISO 21920-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 3: Specifikationsoperatorer
ISO 21920-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
ISO 21920-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 1: Angivning av ytstruktur
EN ISO 21920-1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 1: Angivning av ytstruktur
EN ISO 21920-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
EN ISO 21920-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Del 3: Specifikationsoperatorer
ISO 10360-11, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Godkännande- och omprövningstester för koordinatmätningssystem (CMS) - Del 11: CMS med principen om röntgenberäknad tomografi (CT) (ISO 10360-11: 2021)
EN ISO 10360-11, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Godkännande- och omprövningstester för koordinatmätningssystem (CMS) - Del 11: CMS med principen om röntgenberäknad tomografi (CT) (ISO 10360-11: 2021)
ISO 81346-10, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 10: Kraftverksanläggningar
ISO 25178-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
EN ISO 25178-2, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 2: Termer, definitioner och parametrar
EN ISO 10209, Teknisk produktdokumentation - Termer och definitioner - Termer för tekniska ritningar, produktdefinitioner och dokumentation
ISO 10209, Teknisk produktdokumentation - Termer och definitioner - Termer för tekniska ritningar, produktdefinitioner och dokumentation
ISO 24096, Teknisk produktdokumentation - Klassificering av krav
ISO 8887-2, Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner
ISO 8062-4, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för formstycken - Del 4: Generella toleranser för gjutgods angiven med ytformstolerans till ett referenssystem
ISO 15519-1, Schemaregler för processindustrin - Del 1: Allmänna regler
ISO 25380-1, Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer
ISO 25178-700, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 700: Kalibrering, justering och verifiering av topografiska areamätande instrument
EN ISO 25178-700, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Arealmätning - Del 700: Kalibrering, justering och verifiering av topografiska areamätande instrument
EN 17343, Järnvägar - Generella termer och definitioner
ISO 24351, Allmänna krav för tredimensionell modellering för mekaniska produkter
ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45:
ISO 12179, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument
ISO 8062-3, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstoleranser och geometriska toleranser för gjutna delar - Del 3: Allmänna dimensionstoleranser och geometriska toleranser samt bearbetningstillägg för gjutgods
ISO 3611, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon; Mikrometer för utvändiga mätningar - Konstruktion och metrologiska egenskaper
EN ISO 3611, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Mätdon; Mikrometer för utvändiga mätningar - Konstruktion och metrologiska egenskaper
EN ISO 16610-45, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 45:
ISO 3135, Marking pens — Durability of writing line — Documentary use (DOC)
EN ISO 12179, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ytstruktur: Profilmetod - Kalibrering av släpnålsinstrument
ISO 16610-62, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 62: ?
EN ISO 16610-62, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 62:
ISO 4351, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
EN ISO 4351, Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association
ISO 18183-1, Geometrical product specifications (GPS) - Partioning - Part 1: Basic concepts
ISO 18183-2, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning - Part 2: Nominal model
ISO 18183-3, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning — Part 3: Methods used for specification and verification
EN ISO 18183-1, Geometrical product specifications (GPS) - Partioning - Part 1: Basic concepts
EN ISO 18183-2, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning - Part 2: Nominal model
EN ISO 18183-3, Geometrical product specifications (GPS) — Partioning — Part 3: Methods used for specification and verification
ISO 29845, Teknisk produktdokumentation - Dokumenttyper
ISO/IEC 81346-1, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 1: Grundläggande regler
ISO 5463, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Formmätningsutrustning; Roterande axelform mätinstrument - Design och metrologiska egenskaper
ISO/PAS 81346-4, Struktureringsprinciper och referensbeteckningar - Del 4: Kraftverksanläggningar - Modellering av koncept och riktlinjer
EN ISO 5463, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Formmätningsutrustning; Roterande axelform mätinstrument - Design och metrologiska egenskaper
ISO 6023, .
ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional measuring equipment: inside micrometers — Part 1: Two-point inside micrometers — Design and metrological characteristics
EN ISO 5059-1, Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: inside micrometers - Part 1: Two-point inside micrometers - Design and metrological characteristics
ISO 82079-2, Utarbetande av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och redigering - Del 2: Ytterligare vägledning för instruktioner för montering av självmonteringsprodukter
ISO 7533, Teknisk produktdokumentation - Konstruktion för tillverkning, sammasättning, isärtagning och sluthantering av produkter - Del 2: Termer och definitioner
ISO 7499, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Unik integrerad ytidentifiering
ISO 11540, Ritmateriel - Skriv- och ritinstrument - Krav på hattar till pennor för att minska risken för kvävning
EN ISO 1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Referenstemperatur för geometriska produktspecifikationer
ISO 1, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Referenstemperatur för geometriska produktspecifikationer
ISO 9177-2, Ritmateriel - Stiftpennor - Del 2: Svarta stift - Klassificering och mått
ISO 9177-3, Ritmateriel - Stiftpennor - Del 3: Svarta stift - HB-stifts böjstyrka
ISO 128-2, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 2: Linjer
ISO 128-3, Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 3: Vyer och snitt
ISO/TR 16610-32, Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 32: Robusta profilfilter: Splinesfilter
Visa fler Visa färre
Utgivet 329 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 507/AG 01, Teknisk dokumentation
SIS/TK 507/AG 03, Anläggningsdokumentation och schemasymboler
SIS/TK 507/AG 05, GPS och verifiering - Toleranser
SIS/TK 507/AG 06, GPS och verifiering - Mätteknik
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet sker i olika arbetsgrupper som speglar olika internationella grupper
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation (01) Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Regler för maskinritningar (01.100.20) Dokumentation av tekniska produkter (01.110)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kalender

2021
december
mån
20
Teknikmöte med John Österlund - CZ, UF, CT, TEF och referencs features
14:00 - 15:30
2022
januari
mån
17
Teknikmöte med John Österlund - TBD
14:00 - 15:30
februari
tis
1
ISO/TC 213 weeks, 1-25 februari
13:00 - 16:00
mars
tis
22
SIS/TK 507/AG 06, ISO GPS - Mätteknik och ytstruktur
10:00 - 16:00
tis
22
SIS/TK 507, TPD
16:00 - 18:00
ons
23
SIS/TK 507/AG 05, ISO GPS - Toleranser
10:00 - 16:00
tor
24
SIS/TK 507/AG 01, TPS
10:00 - 16:00
juni
ons
1
ISO/TC 10 weeks, juni
10:00 - 16:00
september
tor
1
ISO/TC 213 weeks, september
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se.invalid