Standardutveckling · SIS/TK 477

Skeppsteknik och Marin Teknologi

Sverige har under alla tider varit en sjöfarts- och skeppsbyggnadsnation av stor betydelse. För den svenska skeppsindustrin (varvsverksamhet, offshoreutrustning, fartygsmaskineri, propulsion, etc.), rederinäringen inklusive färjetrafik är det av stor vikt att ha kännedom om, samt ges möjlighet att deltaga i pågående arbeten inom ISO för att kunna påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Sverige har under alla tider varit en sjöfarts- och skeppsbyggnadsnation av stor betydelse. Några bevis för detta är ju bl.a. vikingaskeppen och vikingarnas långväga handelsresor, Sveriges sjöfartsroll under Hansatiden, oceangående fartyg i samband med Ostindieepoken på 1700-talet, båtar för transporter på kanaler, älvar och i slussar, utbredd kustsjöfart med inhemskt produktion av lämpligt tonnage, stor varvsnation såväl civilt och militärt, samt nytänkande på fartygssidan inom såväl färjesektorn som traditionell rederiverksamhet.

För den svenska skeppsindustrin (varvsverksamhet, offshoreutrustning, fartygsmaskineri, propulsion, etc.), rederinäringen inklusive färjetrafik är det av stor vikt att ha kännedom om, samt ges möjlighet att deltaga i pågående arbeten inom ISO för att kunna påverka det internationella standardiseringsarbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 90 standarder
ISO 30003, Ships and marine technology - Ship recycling management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of ship recycling management
ISO 29406, Ships and marine technology - Offshore wind energy - Personnel transfer systems
ISO/IEC/IEEE 80005-3, Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements
ISO 11336-3, Large yachts - Strength, weathertightness and watertightness of glazed openings - Part 3: Quality assurance, installation and in-service inspection
ISO 18154, Ships and marine technology - Pilot operated safety valves for low temperature applications - Design requirements
ISO/IEC/IEEE 80005-1, Utility connections in port - Part 1: Utility connections in port - Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems - General requirements
ISO 11336, Marine LNG fuel bunkering quick connect/disconnect coupling
ISO/PAS 16917, Ships and marine technology - Data transfer standard for maritime, intermodal transportation and security
ISO 22249, Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Safety rota and safety plan for passenger vessels
ISO 22298, Ships and marine technology - Inland navvigation vessels - Requirements for habitations
ISO 22422, Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Outboard ladders
ISO 22429, Ships and marine technology - Inland navigation vessels - Boarding ladders
ISO 17631, Skeppsteknik - Arrangemang för brandskydd, räddningsredskap och utrymningsvägar
ISO 3715-1, Ships and marine technology - Propulsion plants for ships - Part 1: Vocabulary for geometry of propellers
ISO 22757, Ships and Marine Technology; people localisation system for evacuation of passenger ships- Incident management incorporating personnel localisation
ISO 15734, Skeppsteknik
ISO 22820, Large yachts - Elevators and lifting platforms
ISO 22822, Large Yachts - Quality assessment and acceptance criteria - Dynamic positioning systems on Large yachts
ISO 22828, Ships and Marine Technology - Large Yachts - Management of health and safety risks associated with the storage, handling, generation and use of isocyanates in the workplace.
ISO 22832, Large Yachts - Rescue Boat Launching Appliances (vessels under 500GT)
ISO 22833, Large yachts - Quality assessment and acceptance criteria - Assessment of Carbon fibre masts and spars
ISO 22834, Large yachts - Quality assessment of life onboard - Part 1: Stabilization/sea keeping
ISO 24409-2, Skeppsteknik - Design, placering och användning av fartygssäkerhetsskyltar, säkerhetsrelaterade skyltar, säkerhetsanvisningar och säkerhetsmarkeringar - Del 2: Katalog....
ISO 799-3, Ships and marine technology - Pilot ladders - Part 3: Attachments and associated equipment
ISO 11711-2, Ships and marine technology - Aquatic nuisance species - Part 2: Part 2: Ballast water sample collection and handling
ISO 19738, Ships and marine technology - Aquatic nuisance species - In-line fluid sampling method for obtaining representative samples of water systems
ISO 23315, Hydrogen Safety Measures on Ballast Water Management System using Electrolytic Method
ISO 23314, Health and Risk Assessment on Ballast Water Management System using Electrolytic Method
ISO 23448, Ships and marine technology - LNG bunker fuel mass flow meters - Requriements
ISO 23542, Ships and marine technology - Performance test for fouling release rate of anti-fouling paints using circular water channel
ISO 7547 , Ships and marine technology - Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces - Design conditions and basis of calculations
ISO 23668 , Ships and marine technology - Marine environment protection - Onboard monitoring method of pH for Exhaust Gas Cleaning Systems
ISO 23678, Ships and marine technology - Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear - Training, competency assessment and certification of personnel - Part 1 to 4.
ISO 23679, Ships and marine technology - Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear - Training, competency assessment and certification of personnel - Part 1 to 4.
ISO 23765 , Ships and marine technology - Marine environment protection - Guidelines for a method of collecting ship's fuel oil consumption data
ISO 23780-1, Ships and marine technology — Procedure for testing the performance of continuous monitoring TRO sensors used in ships — Part 1: DPD sensors
ISO 23799, Ships and Marine Technology-Cyber safety
ISO 23806, Ships and Marine Technology-Cyber safety
ISO 23860 , Ships and marine technology - Terminology related to automation of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)
ISO 24060 , Software Maintenance of Shipboard Equipment
ISO 24132, Ships and marine technology - Design and testing of marine transfer arms for liquefied hydrogen
ISO 24136 , Ships and marine technology - Pilot ladder winch reel
ISO 24146-1, Ships and marine technology - Marine environment protection - - Part 1: Part 1: Management and handling of shipboard waste on inland vessels
ISO 24146-2, Ships and marine technology - Marine environment protection - - Part 2: Part 2: Specifications of port reception facilities of shipboard waste from inland navigation vessels
ISO/PAS 23678-1:2019, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 1: General requirements for training providers
ISO/PAS 23678-2:2019, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 2: Level 1 service technician initial training standard
ISO/PAS 23678-3:2019, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 3: Level 1 lifesaving appliance technical type specific training standard
ISO/PAS 23678-4:2019, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 4: Level 2 infield competence assessment
ISO 24225, Ships and marine technology - Marine pneumatic quick-closing devices
ISO 24224, Ships and marine technology - Tanker cargo manifold shore connection - Technical requirements
ISO 24248, Ships and marine technology - Marine environment protection - Management and handling of waste generated on board Arctic ships
ISO 24247, Ships and marine technology - Marine environment protection - Arrangement and management of port reception facilities in the arctic
ISO 24320, Rescue Surface Swimmer Training and Competency Assessement
ISO 24452, Ships and Marine Technology- Personal and Group Survival Kit for use in Polar Water
ISO 24482, Navigational bridge visibility for super yachts
ISO 23314-2, Ships and marine technology — Ballast water management systems (BWMS) — Part 2: Risk assessment and risk reduction of BWMS using electrolytic methods
ISO 3725 , Ships and marine technology — Ballast water sampling — Verification testing protocol for compliance monitoring devices
ISO 3989 , Ships and marine technology — Marine environment protection — Requirements for accreditation of oil spill response operators
ISO 23807 , Ships and marine technology — General requirements for the ship-shore data communication
ISO 4828, Ships and marine technology — Offshore wind energy — Design of floating support structures and substructures
ISO 24569, Ships and marine technology — External firefighting system test method
ISO/PAS 24438, Ships and marine technology - Maritime education and training - Maritime career guide
ISO 24438 , Ships and marine technology — Maritime education and training — Maritime career guide
ISO 24409-4, Ships and marine technology — Design, location and use of shipboard safety signs, safety-related signs, safety notices and safety markings — Part 4: Escape plan signs used for general emergency information
ISO/PAS 5204, Calibration method for instruments designed to measure oil in discharge water from exhaust gas cleaning systems (EGCS) on ships
ISO/PAS 5213, Ships and marine technology — Guidance on fire and acoustic insulation for “B” class cabin doors
ISO 24440, Ships and marine technology — Maritime Education and Training — LNG Crew Training
ISO 5476, Ships and Marine Technology- Virtual reality and simulator training equipment and systems for lifesaving appliances and arrangements
ISO 11711-3, Ships and marine technology — Aquatic nuisance species — Part 3: Analyses of ballast water samples
ISO 20519, Skeppsteknik - Specifikation för bunkring av flytande naturgas som fartygsbränsle
ISO/IEC/IEEE 80005-1:2019, Utility connections in port — Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems — General requirements — Amendment 1: Utility connections in port
ISO 5483, Ships and marine technology - Drain facilities from oil and water tanks
ISO 7496-2, Ships and marine technology — Inland navigation vessels - Vocabulary — Part 2: Part 2: Ship’s shaftings
ISO 7613 , Ships and marine technology -Hopper Dredger- Trailing suction tube position monitoring system
ISO 5489, Skeppsteknik - Embarkeringsstegar
ISO 18813, Skeppsteknik - Överlevnadsutrustning för överlevnadsfarkoster och sjöräddningsbåtar
ISO 8933-1, Ships and Marine Technology — Energy efficiency — Part 1: Energy efficiency of individual
ISO 8933-2, Ships and Marine Technology — Energy efficiency — Part 2: Energy efficiency of maritime functional units
ISO 21070/Amd1, Ships and marine technology — Marine environment protection — Management and handling of shipboard garbage — Amendment 1: Updates to classification of garbage
ISO 23678-1, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 1: General requirements for training providers
ISO 23678-2, Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear — Part 2: Service personnel initial training
ISO 23678-3, Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear service personnel - Part 3: Level 1 lifesaving appliance technical type specific training standard
ISO 23678-4, Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats (including free-fall lifeboats) and rescue boats (including fast rescue boats), launching appliances and release gear — Part 4: Level 2 in-field competence
ISO 28005-3, Ships and marine technology — Electronic port clearance (EPC) — Part 3: Technical standard for administrative and operational data exchanges
ISO 24060-2, Ships and marine technology — Ship software logging system for operational technology — Part 2: Electronic service reports
ISO 24439 , Ships and marine technology — Empowering women in maritime industry
ISO 11326, Ships and marine technology — Test procedures for liquid hydrogen storage tank of hydrogen ships
ISO 11958, Large yachts — Standardized operational profile
ISO 11347, Ships and marine technology - Large yachts - Measurement and assessment of the visual appearance of coatings
ISO 24821 , Ships and marine technology — Maritime education and training — Qualification and Training Standards for Commercial Marine EOD & UXO Operations
Visa fler Visa färre
Utgivet 221 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AB Volvo Penta, GÖTEBORG
AlfaWall AB, TUMBA
Blencathra The Ridges,
Boskalis Sweden AB, TOLLERED
CM Hammar AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Mann Teknik AB, MARIESTAD
Scanjet Marine & Systems AB, GÖTEBORG
Scanjet Marine AB, SJÖBO
Sjöfartsverket, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
ISO/TC 8, Ships and marine technology
ISO/TC 8/SC 1, Maritime safety
ISO/TC 8/SC 1/WG 1, Lifesaving appliances and arrangements
ISO/TC 8/SC 11, Intermodal and Short Sea Shipping
ISO/TC 8/SC 11/WG 2, Maritime operational data model
ISO/TC 8/SC 12, Ships and marine technology - Large yachts
ISO/TC 8/SC 2, Marine environment protection
ISO/TC 8/SC 2/WG 4, Management of ship waste
ISO/TC 8/SC 3, Piping and machinery
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 7, Inland navigation vessels
ISO/TC 8/WG 10, Smart shipping
ISO/TC 8/WG 11, Dredgers
ISO/TC 8/WG 12, Aquatic nuisance species
ISO/TC 8/WG 14, Maritime education and training
ISO/TC 8/WG 4, Maritime security
ISO/TC 8/WG 8, Liquid and gas fueled vessels
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Skeppbyggnadteknik Allmänt (47.020) Allmänna standarder (47.020.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Aktuella standardförslag

Aktuella standardförslag inom SIS/TK 477:s område finns på SIS tjänst Kommentera

Klicka här för att kostnadsfritt registrera dig, läsa, kommentera och abonnera på information om nya standardförslag

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se