Standardutveckling · SIS/TK 467

Värmepumpar

Standarderna inom området är ett viktigt verktyg för att driva på den tekniska utvecklingen och leda till en effektiv och hållbar energianvändning. Det är av stor vikt för branschen, svenska konsumenter och myndigheter att det finns standarder som specificerar krav och provningsmetoder, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra och utvärdera de olika produkter och system som finns på marknaden.

Syftet med kommittéarbetet är att medverka till att det utarbetas svenska och internationella standarder som täcker det behov som finns inom området.

Standarderna omfattar terminologi, klassificering, provningsmetoder och kravspecifikationer för värmepumpar, värmeväxlare, och utrustning för kylning och luftkonditionering.

Kommittén har ambitionen att genom ett aktivt deltagande i det internationella standardiseringsarbetet, medverka till att standarderna som utarbetas är väl anpassade efter svenska behov och förhållanden

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 17 standarder
ISO 19298-1, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 1: Method of Rating for Performance
ISO 17553, Fläktkonvektorer för rum - Provning och klassificering av prestanda eller Rumsfläktkonvektorer
ISO 19298-2, Liquid-Chilling Packages using the Vapour Compression Cycle Part 2: Method of Testing for Performance
ISO 19967-1, Heat Pump Water Heaters - Testing and rating for performance, Part 1 Domestic hot water supply heat pump water heater
ISO/TR 16494-2, Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators - Method of test for performance - Part 2: Assessment of measurement uncertainty of performance parameters
ISO 19967-2, Heat pump water heaters - Testing and rating for performance - Part 2: Heat pump water heaters for space heating
EN 17625, Takmonterade enheter
EN 15879-2, Provning och klassning av direktexpanderande markvärmepumpar med elektrisk kompressor för uppvärmning och/eller kylning - Del 2:
EN 16147:2017/A1, Värmepumpar med elektriskt drivna kompressorer - Provningsmetoder för bestämning av prestanda och krav på märkning av värmepumpar avsedda för värmning av tappvatten
EN 16583, Värmeväxlare - Vätskekopplade fläktkonvektorer för rumsuppvärmning och kylning - Provningsmetoder för bestämning av ljudeffektnivå
EN 14825, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elektriskt drivna kompressorer, för rumsuppvärmning och kylning, kommersiell kyla och processkylning - Provning och prestanda vid dellastförhållanden, samt beräkning av säsongsprestanda
EN 14511-4, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning - Del 4: Funktionskrav
EN 14511-2, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning - Del 2: Provningsförhållanden
EN 14511-1, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning - Del 1: Termer och definitioner
EN 14511-3, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning - Del 3: Provningsmetoder
EN 15218, Luftkonditioneringsaggregat och vätskekylare med evaporativt kyld kondensor och med elmotordrivna kompressorer för rumskylning - Termer, definitioner, provningsförhållanden, provningsmetoder och krav
EN 12102-1, Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, processkylare, värmepumpar och avfuktare med eldrivna kompressorer - Bestämning av ljudeffektnivå - Del 1: Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylaggregat, värmepumpar för rumsuppvärmning och - kylning, avfuktare och processkylare
Visa fler Visa färre
Utgivet 18 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Leif Johanzon
Projektledare
leif.johanzon@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid