Standardutveckling · SIS/TK 408

Fjärrkommunikation med debiteringsmätare

Eftersom många energibolag spänner över flera energislag är det viktigt med en kommunikationsstandard som är gemensam för alla typer av förbrukningsmätare för värme, gas, vatten och el, vid avläsning, tariffomställningar m.m. En gemensam europastandard för kommunikationen mellan energibolagen och debiteringsmätaren hos kunden behövs, inte minst med tanke på kraven på "smart metering" som växer sig allt starkare i Europa.

Projektet omfattar standarder för fjärrkommunikation med debiteringsmätare, dvs. kommunikation mellan datorn, som ofta finns hos ett energibolag, och debiterings¬mätaren som sitter hos kunden.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Fjärrkommunikation med debiteringsmätare
Arbetar nu med 5 standarder
EN 13757-1, System för fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Del 1: Datautbyte
EN Draft Decision 321/2020, Fjärrkommunikation med debiteringsmätare -
EN 13757-2:2018/A1, System för fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Del 2: Trådbunden M-Bus kommunikation
EN 13757-3, System för fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Del 3: Applikationsprotokoll
EN 13757-7, System för fjärrkommunikation med debiteringsmätare - Del 7: Transport- och säkerhetstjänster
Visa fler Visa färre
Utgivet 12 standarder
Deltagare 6 företag och organisationer
Elvaco AB, KUNGSBACKA
Energiforsk AB, STOCKHOLM
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Södertörns Fjärrvärme AB, NORSBORG
Tekniska verken Linköping Nät AB, LINKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
,
CEN/TC 294, Communication systems for meters
CEN/TC 294/WG 2, Data exchange for meters on DLMS/COSEM systems.
CEN/TC 294/WG 4, Data exchange for meters on M-Bus systems
CEN/TC 294/WG 5, Data exchange for meters on wireless M-Bus systems
CEN/TC 294/WG 6, Data exchange for meters on wireless mesh networking systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Öppna system (OSI) (35.100) Fysiska skikt (35.100.10) Länkskikt (35.100.20) Radiokommunikation (33.060) Övrigt (33.060.99) Fjärrstyrning, telemetri (33.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 408?

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 408 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se