Standardutveckling · SIS/TK 392

Leksaker

Leksaker ska vara säkra att använda. De får inte avge farliga ämnen eller medföra risk för kvävning eller brännskador. Standardisering av leksaker handlar om att utforma krav på leksaker med utgångspunkt från barns behov av säkerhet genom alla åldrar. De europeiska standarderna som tas fram uppfyller de väsentliga kraven i EU:s leksaksdirektiv.

Barn tillhör de mest utsatta medborgarna i samhället eftersom de inte själva kan bedöma risker, och som förälder kan man inte alltid bedöma vilka risker en leksak medför. Därför behövs det krav som talar om för leksakstillverkare hur leksaker ska utformas för att vara säkra. Standarderna anger vilka krav som ska ställas på leksaker för barn mellan 0-14 år när det gäller mekaniska, fysikaliska och kemikaliska aspekter. Standarderna anger också vilka varningar som ska användas och hur leksakerna ska testas.

Arbetet i kommittén syftar till att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, och påverka genom direkt expertdeltagande eller via SIS.

Sverige har en lång och stark tradition när det gäller barns säkerhet och har länge deltagit mycket aktivt i det internationella standardiseringsarbetet för att ta tillvara svenska intressen.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att aktivt medverka i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan deltagarna driva utveckling av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Är du som tillverkare av leksaker, inköpare, återförsäljare, brukare eller annat inom branschenintresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 21 standarder
EN 71-11, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 11: Analysmetoder för organiska föreningar
EN 71-1:2014/A3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
EN 71-1:2014/A2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
CEN/TR 15371, Leksaker - Säkerhetsregler - Svar på begärda tolkningar av EN 71-1, EN 71-2 och EN 71-8
ISO TR 8124-8, Safety of toys - Part 8: Age determination guidelines
EN 71-3:2013+A2:2017/A3, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: TCEP och alternativa flamskyddsmedel
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: Isotiazolinoner
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: Fenol
EN , Leksaker - Säkerhetsregler - Del x: Bisfenol A
ISO 8124-4/Amd 1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 4: Gungor, rutschkanor och liknande aktivitetsleksaker avsedda för privat bruk inomhus och utomhus - Tillägg 1
ISO 8124-1:2014/Amd 5, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
ISO 8124-11, Safety of toys - Part 11: Chemical toys (sets) other than experimental sets
ISO 8124-4:2014/Amd 2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 4: Gungor, rutschkanor och liknande aktivitetsleksaker avsedda för privat bruk inomhus och utomhus
ISO 8124-12, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 12: Mikrobiologiskt säkerhet
ISO 8124-6, Safety of toys - Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products
ISO 8124-1:2021, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Mekaniska och fysikaliska egenskaper
ISO 8124-2, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 2: Brännbarhet
ISO 8124-10, Safety of toys - Part 10: Experimental sets for chemistry and related activities
ISO 8124-3:2020/Amd 1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 3: Migrering av vissa grundämnen
EN 71-13:2021/A1, Leksaker - Säkerhetsregler - Del 13: Doftspel, kosmetiklådor och smakspel
Visa fler Visa färre
Utgivet 11 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Barnartiklar (97.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se.invalid

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se.invalid