Standardutveckling · SIS/TK 329

Anestesi- och respiratorutrustning

Anestesi- och ventilationsutrustningar tillhör en mycket spridd och viktig utrustningsgrupp inom svensk sjukvård. Utrustningarnas komplexitet sträcker sig från enkla tillbehör till avancerade anestesiapparater och medicinska gassystem. Gemensamt för dessa är att de, vid felaktig funktion eller användande kan vara livsfarliga. Kommittén arbetar fram standarder som maximerar säkerheten inom området.

Kommittén för Anestesi och respiratorutrustning bidrar till att säkerställa att sjukvården tillgodoses med anestesi- och respirationsutrustning, som maximerar säkerhet för patient och användare genom att utrustningen:

  • har relevanta säkerhetsfunktioner och förebygger dålig design.
  • är korrekt och informativt märkt, inklusive instruktioner för användning och tekniska data och prestanda.
  • tillgodoser kompatibilitetskrav samtidigt som risken för felkopplingar minimeras.
  • har tillfredsställande klinisk prestanda och funktion.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 65 standarder
EN 14931:2006, Decision 1-2013 Approval of NWIP on revision of EN 14931:2006
ISO 81060-3, Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Clinical investigation of continuous automated measurement type
ISO 15002:2008/Amd 2, Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems — Amendment 2
ISO/TS 22175, Connectors for respiratory devices
ISO 18777-2, Transportabel liquid oxygen systems for medical use: Part 2-Portable Units
ISO 18777-1, Transportable liquid oxygen systems for medical use: Part 1-Base Units
IEC 80601-2-86, Medical electrical equipment - Part 2-86: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs, including diagnostic equipment, monitoring equipment, ambulatory equipment, electrodes, cables and leadwires
IEC 81060-4, Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Requirements for devices intended for use during patient transport
ISO 23368, Anaesthetic and respiratory equipment - Low flow nasal cannulae for oxygen therapy
ISO 23371, Anestesi- och respiratorutrustning - Utrustning för tryckmanschetter
ISO 23372, Respiratory therapy equipment: Air entrainment devices
ISO 7396-3, Medical gas pipeline systems - Part 3: Proportioning units for the production of synthetic medical air
ISO 7396-4, Medical gas pipeline systems - Part 4: Air Compressor Units
ISO 7396-5, Medical gas pipeline systems — Part 5: Oxygen Concentrator UNits
ISO/IEC 60601-2-23, Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs
ISO 80601-2-13, Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation
ISO 16628, Anaesthetic and respiratory equipment — Tracheobronchial tubes
ISO 5361, Trakealtuber och kopplingsstycken
ISO 24172, Alternative test method for heat and moisture exchangers
EN ISO 23368, Anestesi- och ventilationsutrustning - Näskanyler med lågt flöde för syreterapi
EN ISO 23372, Utrustning för andningsterapi: Luftunderhållsanordningar
SIS HB 370-4, Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar
EN ISO 80601-2-13, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-13: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion för anestesiarbetsstationer
EN ISO 23371, Anestesi- och respiratorutrustning - Utrustning för tryckmanschetter
EN ISO 16628, Anestesi- och respiratorutrustning - Trakealtuber
EN ISO 4135, Anestesi- och respiratorutrustning - Terminologi
ISO 4135, Anestesi- och respiratorutrustning - Terminologi
ISO 4771, Anaesthetic and respiratory equipment -Tracheostoma valves
ISO 10079-2, Medicinsk sugutrustning - Del 2: Manuellt driven sugutrustning
ISO 10079-3, Medicinsk sugutrustning - Del 3: Sugutrustning med vakuum eller komprimerad gas som drivkälla
ISO 10079-1, Medicinsk sugutrustning - Del 1: Elektriskt driven sugutrustning - Säkerhetskrav
EN ISO 15002:2008/A2, Flödesmätare för anslutning till gasuttag för medicinska gaser - Tillägg 2
ISO 27427, Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and components
ISO 11712, Anestesi- och ventilationsutrustning - Supralaryngeala tuber och kopplingar
ISO 5367, Anaesthetic and respiratory equipment — Breathing sets and connectors
ISO 18778, Andningsutrustning - Särskilda krav för grundläggande säkerhet och viktig prestanda för utrustning för hjärt-andningsmonitorer för spädbarn
ISO 10651-4, Lungventilatorer - Del 4: Särskilda krav på manuella återupplivningsballonger
ISO 80601-2-12, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-12: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion på intensivvårdsventilatorer
ISO/IEC 80601-2-71, Medical electrical equipment - Part 2-71: Particular requirements for the basic safety and essential performance of functional near-infrared spectroscopy (NIRS) equipment
EN ISO 10079-1, Medicinsk sugutrustning - Del 1: Elektriskt driven sugutrustning
EN ISO 10079-2, Medicinsk sugutrustning - Del 2: Manuellt driven sugutrustning
EN ISO 10079-3, Medicinsk sugutrustning - Del 3: Sugutrustning med vakuum eller komprimerad gas som drivkälla
IEC 60601-2-34/Amd 1, Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the basic safety and essential performance of invasive blood pressure monitoring equipment - Amendment 1
IEC 80601-2-26/Amd 1, Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalograph - Amendment 1
IEC 80601-2-49:2018/Amd 1, Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitors - Amendment 1
EN ISO 27427, Anestesi- och respiratorutrustning - Nebulisatorsystem och komponenter
EN ISO 5361, Anestesi- och respiratorutrustning - Trakealtuber och kopplingsstycken
ISO/TS 23543, Cybersecurity recommendations for anaesthetic and respiratory equipment
EN ISO 5367, Anestesti- och respiratorutrustning - Andningssystem och kopplingar
ISO 80601-2-84, Medical electrical equipment - Part 2-84: Particular requirements for basic safety and essential performance of emergency and transport ventilators
ISO 18562-4, Utvärdering av biokompatibilitet av respiratoriska gasvägar i medicintekniska tillämpningar- Del 4: Tester för läckage i kondensat
EN ISO 18778, Andningsutrustning - Särskilda krav för grundläggande säkerhet och viktig prestanda för utrustning för hjärt-andningsmonitorer för spädbarn
EN ISO 26825, Anestesi- och respiratorutrustning - Etiketter för injektionssprutor innehållande läkemedel som administreras vid anestesi, avsedda att appliceras av användaren - färg, utformning och funktion
EN ISO 80601-2-84, Medical electrical equipment - Part 2-84: Particular requirements for basic safety and essential performance of emergency and transport ventilators
ISO 8219, System för evakuering av rökgas genererad av medicinska instrument
ISO 18562-1, Utvärdering av biokompatibilitet av respiratoriska gasvägar i medicintekniska tillämpningar- Del 1: Utvärdering och testning i en riskhanteringsprocess
EN ISO 10651-4, Lungventilatorer - Del 4: Särskilda krav på manuella återupplivningsballonger
ISO 18562-2, Utvärdering av biokompatibilitet av respiratoriska gasvägar i medicintekniska tillämpningar- Del 2: Tester för utsläpp av partiklar
ISO 18562-3, Utvärdering av biokompatibilitet av respiratoriska gasvägar i medicintekniska tillämpningar- Del 3: Tester för utsläpp av flyktiga organiska ämnen
ISO 80601-2-72, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-72 Särskilda krav på säkerhet och väsentliga prestanda för ventilatorer avsedda för ventilatorberoende patienter i hemmiljö.
EN ISO 80601-2-12, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-12: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion på intensivvårdsventilatorer
ISO 81060-2:2018/Amd 2:2020, Non-invasive sphygmomanometers — Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type — Amendment 2: Partie 2: Investigation clinique pour type ponctuel à mesurage automatique
IEC 80601-2-59:2017/Amd 1, Medical electrical equipment — Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening — Amendment 1
EN ISO 16571, System för evakuering av rökgas genererad av medicinska instrument
ISO 12487, Respiratory equipment — Clinical investigation of clinical thermometers
Visa fler Visa färre
Utgivet 85 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 329/AG 01, Medicinska gaser
Deltagare 25 företag och organisationer
,
Amon AB, URSHULT
Atlas Copco Compressor AB, STOCKHOLM
Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stockholm
Breas Medical AB, MÖLNLYCKE
C-A Björk VVS-Byrå AB, FARSTA
Calamo AB, MOLKOM
Danderyds Sjukhus AB, STOCKHOLM
Fagerhults Belysning AB, HABO
GCE Norden AB, MALMÖ
GDA Göteborg AB, GÖTEBORG
Göran Klingblom VVS-Konsult AB, ÅKERSBERGA
Lassila & Tikanoja FM AB, Stockholm
Linde Gas AB, STOCKHOLM
Linköpings universitet Medicin och Hälsa, Linköping
Locum AB, STOCKHOLM
Maquet Critical Care AB, SOLNA
Masimo Sweden AB, DANDERYD
Medicvent AB, UMEÅ
Oras Industrirør AS, OSLO
QMT-tech AB, KALMAR
Region Skåne, MALMÖ
Sveriges Kommuner & Regioner, Stockholm
WSP Sverige AB, Malmö
Västra Götalands Regionen Regionservice, MÖLNDAL
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 41 internationella kommittéer
ISO/TC 121, Anaesthetic and respiratory equipment
ISO/TC 121/CAG, Chairman Advisory Group
ISO/TC 121/SC 1, Breathing attachments and anaesthetic machines
ISO/TC 121/SC 1/JWG 1, Joint ISO/TC 121/SC 1-IEC/SC 62D WG : Anaesthesia workstations
ISO/TC 121/SC 1/JWG 6, Joint ISO/TC 121/SC 1- IEC/SC 62D WG : Respiratory gas monitors
ISO/TC 121/SC 1/WG 9, Anaesthetic systems
ISO/TC 121/SC 2, Airways and related equipment
ISO/TC 121/SC 2/WG 11, Oxygen therapy devices
ISO/TC 121/SC 2/WG 12, Voice prostheses
ISO/TC 121/SC 2/WG 13, Airway tubes and connectors
ISO/TC 121/SC 2/WG 14, Heat and moisture control
ISO/TC 121/SC 2/WG 15, Nebulizing systems and components
ISO/TC 121/SC 2/WG 6, Respiratory therapy tubing and connectors
ISO/TC 121/SC 3, Respiratory devices and related equipment used for patient care
ISO/TC 121/SC 3/JWG 1, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Critical care ventilators
ISO/TC 121/SC 3/JWG 10, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Oximeters
ISO/TC 121/SC 3/JWG 11, Joint ISO/TC 121/SC 1 and SC 3-IEC/SC 62A WG: Emergency medical services equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 12, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Home respiratory equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 14, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Electromedical diagnostic and patient monitoring equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 2, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62A WG : Alarm systems
ISO/TC 121/SC 3/JWG 5, Joint ISO/TC 121/SC 1 and SC 3-IEC/SC 62A WG : Physiologic closed-loop controllers
ISO/TC 121/SC 3/JWG 6, Joint ISO/TC121/SC 3 - IEC/SC/62A JWG 6: Medical electrical equipment and medical electrical systems used in home care application
ISO/TC 121/SC 3/JWG 7, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG : Non-invasive blood pressure monitoring equipment
ISO/TC 121/SC 3/JWG 8, Joint ISO/TC 121/SC 3-IEC/SC 62D WG: Clinical Thermometers
ISO/TC 121/SC 3/WG 13, Biocompatibility of respiratory gas pathways
ISO/TC 121/SC 4, Vocabulary and semantics
ISO/TC 121/SC 4/WG 1, Respiratory equipment vocabulary
ISO/TC 121/SC 6, Medical gas supply systems
ISO/TC 121/SC 6/WG 3, Flow Metering Devices
ISO/TC 121/SC 6/WG 4, Medical gas pipeline systems
ISO/TC 121/SC 6/WG 5, Transportable liquid oxygen systems for medical use
ISO/TC 121/SC 6/WG 6, Medical Supply Units
ISO/TC 121/SC 6/WG 7, Plume evacuation systems
ISO/TC 121/SC 8, Suction devices
ISO/TC 121/WG 1, Connectors for respiratory therapy devices and accessories
ISO/TC 121/WG 3, Cybersecurity for anaesthetic and respiratory equipment
CEN/TC 215, Respiratory and anaesthetic equipment
CEN/TC 215/WG 1, Anaesthetic machines, medical breathing systems and anaesthetic gas scavenging systems
CEN/TC 215/WG 2, Lung ventilators
CEN/TC 215/WG 3, Medical gas supply systems
CEN/TC 215/WG 4, Tracheal tubes and other equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Medicinsk utrustning (11.040) Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se