Standardutveckling · SIS/TK 256

Centrifuger

Centrifuger finns inte bara i tvättstugan! En centrifug är en maskin som genom en mycket snabb roterande rörelse centrifugerar det material som ska centrifugeras genom att det slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten men inte textilier. Råsaftcentrifuger och salladsslungor är exempel på hushållsartiklar, men centrifuger förekommer också i laboratorier och i industrin till exempel separatorer som skiljer mjölk från grädde.

Kommittén för centrifuger arbetar med att revidera säkerhetsstandarden för centrifuger SS-EN 12547. Standarden är harmoniserad mot EGs Maskindirektiv och utgör underlag vid CE-märkning. SIS har även sekretariat för CEN/TC 313 där standarden utarbetas.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
EN 17763, Centrifuger -
Utgivet 1 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Alfa Laval Separation A/S, SÖBORG
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 110, Industrial trucks
CEN/TC 313, Centrifuges
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Centrifuger (14.550)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se.invalid