Standardutveckling · SIS/TK 243

Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet

Vi kommer oftare än vad vi tror i kontakt med kylanläggningar och värmepumpar. Vi plockar varor ur kyldiskar och värmepumpar värmer våra hus. Apparaterna ska också vara säkra och inte läcka miljöfarliga kylvätskor. Kommittén arbetar med standarder som handlar om hur man bäst konstruerar och tillverkar kyl- och värmepumpsanläggningar.

Kommittén för kyl- och värmepumpar är med och aktivt påverkar innehåll i framtida standarder, både internationellt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa säkra och miljöriktiga kylsystem. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare, myndigheter och ägare av kylsystem att enas om krav vid upphandling av kylsystem.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar tillverkare och importörer av kylsystem och andra till kylindustrin kopplade produkter. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan Europas länder. Standarderna underlättar vid tillverkning, inköp och användning av kylprodukterna, eftersom de omfattas av EU-direktiven för tryckbärande anordningar och maskiner.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 6 standarder
EN ISO 22712, Kyl- och värmepumpanläggningar - Kompetens hos personal
EN 12693, Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhets- och miljökrav - Kylkompressorer av deplacementtyp
EN 13136:2013/A1:2017, Kylanläggningar och värmepumpar - Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar - Beräkningsmetoder
EN 378-2:2016/A1, Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation
EN ISO 24664, Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation (ISO/DIS 24664:2021)
CEN/TR 17608, State of the art on the use of flammable refrigerant alternatives, in particular from class A3, in refrigeration, air conditioning and heat pump equipment
Visa fler Visa färre
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
SCMREF AB, Vislanda
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Kyl- och värmepumpsanläggningar (14.230)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2022
mars
tor
31
SIS/TK 243 Möte
09:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se.invalid

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se.invalid