Standardutveckling · SIS/TK 236

Fordonsdynamik

De dynamiska köregenskaperna hos ett vägfordon är en mycket viktig del av den aktiva fordonssäkerheten. Varje fordon tillsammans med dess förare och aktuell miljö utgör ett slutet system som är unikt.

Uppgiften att värdera de dynamiska köregenskaperna är därför svår eftersom de samverkande elementen förare, fordon och väg i sig själva är så komplexa. En beskrivning av vägfordonens köregenskaper måste innehålla information som erhållits från en mängd provningar av olika typer.

Efterhand som chassin, hjulupphängningar, stabiliseringssystem m.m. utvecklas flyttas gränserna för vad som är möjligt att uppnå i den aktiva körsäkerheten. För att objektivt kunna utvärdera hur väl man lyckas krävs väl utformade gemensamma utvärderingsmetoder. De standarder som blir resultatet av detta projekt har därför stor betydelse för utvecklingen av vägfordon.

Vehicle dynamics and chassis components, ISO/TC 22/SC 33 har som mål att utarbeta standardiserade provningsmetoder för olika parametrar som påverkar fordons och fordonskombinationers köregenskaper. Sverige spelar en ledande roll i detta arbete främst inom den tunga fordonssidan och håller sekretariatet för arbetsgruppen WG 6 som behandlar tunga fordonskombinationer.

Målet med den svenska kommitténs verksamhet är att:

• påverka utvecklingen inom ISO/TC 22/SC 33 på sådant sätt som gagnar svenska intressen

• medverka aktivt i de standardiseringsärenden som har intresse för svenskt näringsliv.

Påverka nationellt och internationellt

SIS/TK 236 samlar de svenska aktörerna på området fordonsdynamik. De svenska deltagarna har goda möjligheter att påverka de globala standarderna genom det goda rykte som har byggts upp under många år.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 21234, Vägfordon - Tunga fordon och bussar - Mätning av tröghetsmoment
ISO 11010-1, Personbilar - Klassificering av simuleringsmodeller - Del 1: Fordonsdynamik
ISO 22135, Road vehicles- Heavy commercial vehicles and buses — Calculation for steady state roll-over threshold
ISO 22139, Tunga fordon och bussar - Provningsmetod för mätning av manöverkraft vid manövrering i låg hastighet eller med stillastående fordon
ISO 22138, Tunga fordon och fordonskombinationer - Stabilitet hos tippfordon under avtippning - Provningsmetod med lutande plan
ISO 23365, Tunga fordon och bussar - Definitioner av egenskaper för bestämning av karaktäristik för kinematik och … flexibilitet hos fjädringen / … vekheter hos hjulupphängning
ISO 15037-3, Vägfordon - Provningsmetoder för fordonsdynamik - Del 3: Generella provningsförhållanden för åkkomfort i personbilar
ISO 23373, Heavy commercial vehicles and buses — Tyre model for linear range lateral stability estimation of heavy vehicle combinations
ISO 9815, Vägfordon - Provning av sidostabilitet hos kombinationer personbil/släpfordon
ISO 13674-1, Vägfordon - Provningsmetod för kvantifiering av manöveregenskaper vid raktframkörning - Del 1: Genomgångsprovning
ISO 21994, Personbilar - Bromssträcka vid rätlinjig bromsning med ABS - "Open-loop"-provningsmetod
Visa fler Visa färre
Utgivet 37 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Haldex Brake Products AB, LANDSKRONA
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Statens väg- & transportforskning VTI, LINKÖPING
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 11, Simulation
ISO/TC 22/SC 33/WG 2, Vehicle dynamics of passenger cars
ISO/TC 22/SC 33/WG 5, Wheels
ISO/TC 22/SC 33/WG 6, Vehicle dynamics of heavy commercial vehicles and buses
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020) Kommersiella fordon (43.080) Personbilar, husvagnar och lätta släpvagnar (43.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se