Standardutveckling · SIS/TK 217

Bromssystem för kommersiella fordon

Bromsar är bland de viktigaste komponenterna på ett fordon och dess funktion är av största vikt för att minska risken för trafikolyckor. Vid bilbesiktning läggs följaktligen stor vikt vid test av fordons bromsar. Ett sätt att få säkra bilar och släpvagnar i trafiken är att skapa standarder på bromsar och testutrustning för bromsar.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom området bromsar på tunga och lätta fordon. Sedan år 2000 har ett trettiotal standarder publicerats. Dessa standarder tas fram med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och fordon. Som ett resultat av detta arbete finns idag ett flertal standarder inom området, t.ex. mätning av bromsförmåga, provning av rullbromsprovare, bedömning av bromsfriktionsegenskaper.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
ISO/PAS 22596, Road vehicles — Dynamometer metal pick-up generation procedure for disc brakes / Road vehicles - Brake lining friction materials - Metal pick-up assessment for automotive disc brakes
ISO 22574, Vägfordon - Friktionsmaterial i bromsbelägg - Visuell kontroll
Utgivet 47 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
AB Svensk Bilprovning, KISTA
AB Åkerikonsult, STOCKHOLM
Besikta Bilprovning i Sverige AB, MALMÖ
Fordonsmateriel AB, ÄNGELHOLM
Haldex Brake Products AB, LANDSKRONA
Idiada Automative Technology SA, GÖTEBORG
Knorr-Bremse System för Tunga Fordon AB, LUND
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
TEBAB - Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, STOCKHOLM
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
ZF CV Distribution Sweden AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 10, Brake linings and friction couples
ISO/TC 22/SC 33/WG 14, Brake fluids
ISO/TC 22/SC 33/WG 15, Field load specification for brake modulation systems
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Bromsar för bilar och släpvagnar

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Bromssystem (43.040.40)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se