Standardutveckling · SIS/TK 157

Massa och papper

Produkter av papper och massa spelar en allt viktigare roll i världens strävan i att ställa om till ett hållbart samhälle. Standardiserade provningsmetoder för massa och papper används ofta för produktkontroll och underlättar handeln med dessa produkter världen över. För att ytterligare öka det svenska inflytandet ansvarar SIS/TK 157 för det internationella standardiseringsarbetet med provningsmetoder för papper och kartong.

Tillverkning av massa och papper är en viktig näringsgren i Sverige och över hela världen. Massa- och pappersindustrin är kapitalintensiv med stora anläggningar och många anställda. Den största efterfrågan av massa och papper finns i Europa, Nordamerika och Asien.

Globalt sett finns de största tillverkarna i USA, Japan och Kanada med Latinamerika och Asien på stark frammarsch. Sverige och Finland hör också till de större tillverkarländerna och förser den europeiska marknaden med nyfiber.

Arbetet syftar till att rationalisera kvalitetssäkringsarbetet hos tillverkare och användare av massa, papper och kartong. Fokus ligger på internationella standarder för provningsmetoder, specifikationer och terminologi inom massa, papper och kartong. Metoderna som utarbetas kontrolleras, om möjligt, genom jämförande provningar.

Kommittén strävar också efter att undvika produktstandarder (specifikationer) som kan utgöra hinder för den tekniska utvecklingen. De produktstandarder som utarbetas ska så långt möjligt vara baserade på funktionella egenskaper.

Kommittén är också ett forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, standardiseringsorgan m.fl. inom området.

De s.k. SCAN-test metoderna – metoder som har tagits fram genom samarbete inom nordisk massa- och pappersindustri ersätts nu med internationell standard. Skälet till denna utveckling är att handeln med massa och papper är internationell och därför används internationell standard i allt större utsträckning för att bestämma produktrelaterade egenskaper. De flesta av dessa ISO standarder finns som SS-ISO, en del med svensk översättning. De processrelaterade metoderna inom SCAN kommer att finnas kvar men för närvarande pågår inget arbete med avseende på revidering av befintliga metoder eller utveckling av nya metoder.

SCAN-test metoderna förvaltas av SIS/TK 157. Befintliga SCAN-test metoder och vilka standarder som de ersatts med finns förtecknade här.

Under rubriken "Produktguide" i högerspalten finns en komplett lista på gällande standarder inom området Massa och papper att ladda ner.

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta i kommittén
Arbetar nu med 46 standarder
ISO 8784-2, Massa, papper och kartong - Mikrobiologisk analys - Del 2: Räkning av jäst och mögel på yta
ISO 8784-3, Pulp, paper and board - Microbiological examination - Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration
ISO 12625-18, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 18: Bestämning av ytfriktion
ISO/TS 23885-1, Papper, kartong och grafisk teknik — Bestämning av beläggningens styrka i inre vikningen
ISO 11093-4, Papper och kartong - Provning av hylsor - Del 4: Mätning av dimensioner
ISO 24118-1, Papper och kartong - Stylus contact-metoden - Del 1: Bestämning av ytråhet
ISO 24196, Lignin - Bestämning av ligninhalt i sulfatlignin och bioraffinerat lignin
ISO 24215, Lignins - Determination of carbohydrate composition in kraft and biorefinery lignin
ISO 4989, Cellulose Nanomaterial (CNM) — Sample Preparation of Pressed CNM Powder for Determination of Optical Properties — ISO Brightness and L*a*b* Colour
ISO 12625-4, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 4: Bestämning av dragstyrka, brottöjning och brottarbete
ISO 13820, Papper, kartong och wellpapp - Beskrivning och kalibrering av utrustning för kompressionsprovning
EN 17545, Papper och kartong - Bestämning av sammansättning av papper och kartong för återvinning genom gravimetrisk analys
ISO 15360-3, Returmassa - Bedömning av stickies och plast - Del 3: Bestämning genom nära-infraröda mätningar
ISO 23772, Massa - Sulfatlut - Restalkali (Hydroxidjonhalt)
ISO 23774, Massa - Sulfatlut - Titrebart, verksamt och effektivt alkali (Potentiometrisk titrering)
ISO 23777, Massa - Sulfatlut - Vätesulfidjonhalt
EN 17600, Papper och kartong avsedda att komma i kontakt med livsmedel - Bestämning av härdighet hos fluorescerande vitmedel i papper och kartong - Analys med högupplösande vätskekromatografi med fluorescensdetektion
ISO 2469, Papper, kartong och massa - Mätning av diffus strålningsfaktor (diffus reflektansfaktor)
ISO 6350, Lignins — Sample preparation for chemical analysis
ISO 3037, Wellpapp - Bestämning av kantkrosstyrka - Metod för ovaxade kanter
ISO 3688, Massa - Laboratorieark för mätning av diffus blå reflektansfaktor
ISO 6587, Papper, kartong och massa - Bestämning av konduktivitet i vattenextrakt
ISO 535, Papper och papp - Bestämning av vattenupptagningsförmåga - Cobbs metod
ISO 5263-3, Massa - Våtuppslagning på laboratoriet - Del 3: Våtuppslagning av mekanisk massa vid temperatur högre än 85 grader Celcius
ISO 187, Papper, kartong och massa -
ISO 7763, Testing of paper and board — Compressive strength of an in s-shape fixed sample
EN ISO 12625-4, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 4: Bestämning av dragstyrka, brottöjning och brottarbete (ISO/DIS 12625-4:2021)
ISO/TS 24498, Papper, kartong och massa - Uppskattning av provningsmetodernas osäkerhet genom provningsjämförelse
ISO 9795, Lignins — Determination of inorganics content in kraft lignin, soda lignin and hydrolysis lignin
ISO 6588-1, Papper, kartong och massa - Bestämning av pH i vattenextrakt - Del 1: Kall extraktion
ISO 6588-2, Papper, kartong och massa - Bestämning av pH i vattenextrakt - Del 2: Varm extraktion
ISO 7213, Massa - Provtagning för provning
EN ISO 7213, Massa - Provtagning för provning (ISO/FDIS 7213:2021)
EN ISO 5263-3, Massa - Våtuppslagning på laboratoriet - Del 3: Våtuppslagning av mekanisk massa vid temperatur högre än 85 grader Celcius
ISO 5270, Massa - Laboratorieark - Bestämning av fysikaliska egenskaper
EN ISO 5270, Massa - Laboratorieark - Bestämning av fysikaliska egenskaper (ISO/DIS 5270:2021)
ISO 9184-1, Papper, kartong och massa - Analys av fibermäld - Del 1: Allmän metod
ISO 14968, Papper och kartong - Tillskuret kontorspapper - Mätning av kurl i en trave ark
EN , Determination of aluminium in aqueous extracts
EN ISO 638-2, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 2: Suspensioner av nanocellulosa
ISO 638-2:2021, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 2: Suspensioner av nanocellulosa
ISO/TS 11371, Massa - Grundläggande riktlinjer för raffinering
ISO 10716, Paper and board - Determination of alkali reserve
ISO 638-1, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: Material i fast form
EN ISO 638-1, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: Material i fast form
EN ISO 12625-12, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 12: Bestämning av perforeringens dragstyrka - Beräkning av perforeringens effektivitet
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 157/AG 10, Automatiserad provning
Deltagare 2 företag och organisationer
Stora Enso Paper AB, Nymölla
Waggeryd Cell AB, VAGGERYD
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Pappersteknik (85) Papper och papp (85.060) Massa (85.040) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.


Information om 
utbildningarregelverk och 
ordlista
 inom standardisering.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Otto Björnberg
Projektledare
otto.bjornberg@sis.se.invalid

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se.invalid