Standardutveckling · SIS/TK 142

Konstruktionsstål

Varmvalsad plåt, profil och konstruktionsrör av allmänna konstruktionsstål är grunden för stålbyggnad men används även i många andra sammanhang som lyftkranar, lyktstolpar, ramar för lastbilar. Tunnplåt och belagd tunnplåt används till tak och ytterväggar, bilkarosser och vitvaror. Stål som är avsedda att värmebehandlas eller bearbetas med skärande bearbetning används i maskiner och verktyg. SIS/TK 142 svarar för ett stort materialområde som används i många typer av produkter och konstruktioner.

Standardiseringen inom Allmänna konstruktionsstål, SIS/TK 142 behandlar bland annat:

  •  materialspecifikationer
  •  tekniska leveransbestämmelser
  •  dimensioner och toleranser
  •  specifika provningsmetoder
  •  harmonisering mot Byggproduktförordningen.

Arbetet är inriktat mot standarder för varmvalsade allmänna konstruktionsstål inom CEN/TC 459/SC 3 och tunnplåt inom CEN/TC 459/SC 9 och legerade stål (undantaget rostfritt stål) i CEN/TC 459/SC 5. Motsvarande arbete inom ISO bevakas också.

Kommittén medverkar aktivt i arbetet med standarder så att nationellt implementerad europastandard täcker svensk industris behov och traditioner i Sverige. Det kan gälla bl.a. krav på svetsbarhet och formtoleranser eller stålsorter som tillverkas i Sverige.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 35 standarder
EN 10248-2, Varmvalsade ståspont - Del 2: Toleranser för form och dimensioner
EN 10249-2, Kallformade stålspont - Del 2: Toleranser för form och dimensioner
EN 10210-1, Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör - Del 1: Allmänt
EN 10210-3, Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör - Del 3: Tolenaser, mått och tvärsnittsdata
EN 10219-1, Kallformade svetsade konstruktionsrör - Del 1: Allmänt
EN 10219-3, Kallformade svetsade konstruktionsrör - Del 2: Toleranser, mått och tvärsnittsdata
EN 10139:2016/A1, Kallvalsade obelagda smala band av lågkolhaltiga stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser
ISO 22816, Hot rolled steel sections: Parallel medium flanges I-sections- specifications and test methods
ISO 4353, High strength and wear resistant flat steel products -General requirements
ISO 8353, Steel sheet, zinc-aluminium-magnesium alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities
EN 10225-3:2019/A1, Svetsbara konstruktionsstål för fasta offshorekonstruktioner - Del 3: Varmformade konstruktionsrör
EN 10025-4:2019/A1, Varmvalsade konstruktionsstål - Del 4: Tekniska leveransbestämmelser för termomekaniskt valsade finkornstål
EN 10025-6:2019/A1, Varmvalsade konstruktionsstål - Del 6: Tekniska leveransbestämmelser för platta produkter av höghållfast stål i seghärdat tillstånd
ISO 11772, Hot rolled longitudinally profiled steel plate
ISO 630-5, Structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
ISO 630-6, Structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved structural steels for building
ISO 4998, Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality
ISO 683-7, Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 7: Bright products of non-alloy and alloy steels
EN 10249-1, Kallformad stålspont - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser
ISO 4954, Steels for cold heading and cold extruding
EN 10334, Stål för förpackningsändamål - Plåt avsedd för kontakt med livsmedel, drycker och djurfoder - Obelagd stålplåt (blackplate)
EN 10335, Stål för förpackningsändamål - Plåt avsedd för kontakt med livsmedel, drycker och djurfoder - Elektrolytiskt krom/kromoxid belagd stål
ISO 683-6, Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 6: Hot-rolled steels for quenched and tempered springs
ISO 683-17, Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål - Del 17: Kullagerstål
EN 10051, Kontinuerligt varmvalsade band och plåt från band av olegerat och legerat stål - Toleranser för dimensioner och form
EN 10205, Kallvalsad tunnplåt för förpackningsindustrin - Obelagd plåt
EN 10248-2, Varmvalsade spontplankor av olegerade stål - Del 2: Toleranser för form och dimensioner
EN 10249-2, Kallformade spontplankor av olegerade stål - Del 2: Toleranser för form och dimensioner
EN 10338, Varm- och kallvalsade obelagda produkter av flerfasstål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser
ISO 20617-1, Hot rolled steel sections — Part 1:Requirements of sloping flange sections- angels,channels and beams
prEN 103xx, Steel sheet piles - Test methods
ISO 23452, Abrasion resistant steels
ISO 3575, Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
ISO 4997, Cold-reduced carbon steel sheet of structural quality
ISO 5002, Hot-rolled and cold-reduced electrolytic zinc-coated carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
Visa fler Visa färre
Utgivet 96 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Tata Steel International (Sweden) AB, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 12, Continuous mill flat rolled products
ISO/TC 17/SC 3, Steels for structural purposes
ISO/TC 17/SC 4, Heat treatable and alloy steels
CEN/TC 459/SC 3, Structural steels other than reinforcements
CEN/TC 459/SC 3/WG 3, Hollow sections
CEN/TC 459/SC 3/WG 4, Dimensional standards for hot rolled flat products
CEN/TC 459/SC 3/WG 9, Eurocode prEN 1993-1-1 Annex E
CEN/TC 459/SC 5, Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
CEN/TC 459/SC 9, Coated and uncoated flat products to be used for cold forming
CEN/TC 459/SC 9/WG 1, Uncoated and coated flat products for cold forming and
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Läs mer

Ämnesområden

Metallurgi (77) Järn och stålprodukter (77.140) Specialstål (77.140.20) Stål för värmebehandling (77.140.10) Verktygsstål (77.140.35) Olegerade stålprodukter (77.140.45) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Profiler av stål (77.140.70) Stålrör (77.140.75)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Per Hofslagare
Ordförande
SSAB EMEA AB