Standardutveckling · SIS/TK 125

Oförstörande provning

Genom oförstörande provning kan kvalitetskrav kontrolleras vid tillverkning,          installation och reparation - utan att deformera eller förstöra produkten. Det är vanligt      att oförstörande provning också används för att leta efter sprickor eller andra skador          på utrustning som är i drift. Metoderna används flitigt inom kärnkraft och tryckkärl som    ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Men det blir allt vanligare att de även        tillämpas inom andra områden för att minimera kassationer.

Med oförstörande provning menas oförstörande provningsmetoder som exempelvis röntgen, ultraljud och olika metoder för ytkontroll. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt 
att säkerställa utformning av olika produkter.

Kommittén är ett forum för experter inom området. De är med och aktivt påverkar 
innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att tillförsäkra säkra anläggningar genom kontroll av produkter innan de
levereras och återkommande kontroller under drift. De omfattar såväl krav på utbildning och examinering av kontrollpersonal som provningsmetoder och kvalitetsklasser för produkter. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt att säkerställa att
produkter är fria från inre fel som sprickor och andra skadliga håligheter. Det skapar
därmed förutsättningar för säkra anläggningar.

Standarderna beskriver oförstörande provning av metalliska material som plåt, stång, smiden och gjutgods liksom svetsade och på annat sätt sammanfogade konstruktioner.
De ger också konstruktörer förslag på kvalitetskrav som baseras på kvalitetsklasser inom
till exempel svetsningsområdet.
 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
ISO 21453, Non-destructive testing - Test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO/TS 25108, Oförstörande provning - Guide for träningsorganisationer för OFP personal
EN ISO 16018, Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid ultraljudprovning med phased array teknik
EN 17501, Oförstörande provning - Termografi - Aktiv termografi med laserexitering
EN 17391, Oförstörande provning - Akustisk emission - Övervakning med akustisk emission av metalliska tryckbärande anordningar och konstuktioner under drift -Allmänna krav
ISO 24647, Non-destructive testing-Standard test method for robotic ultrasonic testing
ISO 10675-1, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar
ISO 10675-2, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar
ISO 4773, Non-destructive testing—Method—Ultrasonic Guided wave inspection using phased array technique
ISO 4774, Non-destructive testing—Standard test method for scanning acoustic microscopy
ISO 4776, Non-destructive testing—Standard test method for measuring residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave
ISO 4761, Oförstörande provning av svetsar- Ultraljudsprovning med phased array-teknik (PAUT) av tunna stålkomponenter - Acceptansnivåer
ISO 17636-1, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film
ISO 17636-2, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer
ISO 9712, Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal
ISO 23865, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - General use of full matrix capture / total focusing technique (FMC/TFM)
EN ISO 9712, Oförstörande provning - Kvalificering och examinering av OFP-personal
ISO 6366, Leak testing in pressured vessels and underground pipelines using radioactive tracer methods
EN ISO 10675-1, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 1: Stål, nickel, titan och deras legeringar (ISO/DIS 10675-1:2021)
EN ISO 10675-2, Oförstörande provning av svetsar - Acceptansnivåer för radiografisk provning - Del 2: Aluminium och dess legeringar
EN ISO 23864, Oförstörande provning - Ultraljudsprovning - Med användning av automatiserad totalfokusteknik (TFM) och relaterade tekniker
ISO 18563-1, Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av phased array utrustning för ultraljudprovning - Del 1: Instrument
EN ISO 17636-1, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 1: Röntgen- och gammastrålningsteknik med film
ISO 7963, Oförstörande provning - Ultraljudsprovning - Specifikation för kalibreringsblock Nr 2
EN ISO 17636-2, Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning - Del 2: Röntgen- och gammastrålningsteknik med digitala detektorer
EN ISO 17405, Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Tekniker för provning av pläteringar tillverkade genom svetsning, valsning eller explosionssvetsning
ISO 17405, Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Tekniker för provning av pläteringar tillverkade genom svetsning, valsning eller explosionssvetsning
EN ISO 18563-1, Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av phased array system för ultraljudprovning - Del 1: Instrument
Visa fler Visa färre
Utgivet 184 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 125/AG 01, Ytmetoder
SIS/TK 125/AG 02, Ultraljudsprovning
SIS/TK 125/AG 03, Induktiv provning
SIS/TK 125/AG 04, Radiografisk provning
SIS/TK 125/AG 05, Läcksökning
SIS/TK 125/AG 06, Kvalificering av personal
SIS/TK 125/AG 07, Termografisk provning
SIS/TK 125/AG 08, Akustisk emission
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
AB SKF, GÖTEBORG
CSM NDT Certification AB, KARLSKOGA
DEKRA Industrial AB, SOLNA
Force Aerospace Testing AB, VÄSTERÅS
Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag, Östhammar
Kiwa Sweden AB, MÖLNDAL
Kiwa Sweden AB, Västerås
Labino AB, VALLENTUNA
NDT Training Center AB, VÄSTERÅS
SQC Swedish Qualification Centre AB, TÄBY
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Strålsäkerhetsmyndigheten, STOCKHOLM
WesDyne Sweden AB, Täby
Westinghouse Electric Sweden AB, VÄSTERÅS
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 43 internationella kommittéer
ISO/TC 135, Non-destructive testing
ISO/TC 135/SC 2, Surface methods
ISO/TC 135/SC 3, Ultrasonic testing
ISO/TC 135/SC 3/WG 5, Ultrasonic test equipment
ISO/TC 135/SC 4, Eddy current testing
ISO/TC 135/SC 5, Radiographic testing
ISO/TC 135/SC 6, Leak testing
ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)
ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds
CEN/TC 121, Welding and allied processes
CEN/TC 121/WG 21, Testing of welds
CEN/TC 138, Non-destructive testing
CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
IIW, International Institute of Welding
SIS/TK 125/AG 01, Ytmetoder:

CEN/TC 138, Non-destructive testing

CEN/TC 138/WG 4, Penetrant testing

CEN/TC 138/WG 5, Magnetic particle testing

ISO/TC 135/SC 2, Surface methods

SIS/TK 125/AG 02, Ultraljudsprovning:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

CEN/TC 138, Non-destructive testing

CEN/TC 459/SC 1, Test methods for steel (other than chemical analysis)

IIW, International Institute of Welding

ISO/TC 135/SC 3, Ultrasonic testing

ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes

ISO/TC 17/SC 7, Methods of testing (other than mechanical tests and chemical analysis)

ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds

SIS/TK 125/AG 03, Induktiv provning:

CEN/TC 138, Non-destructive testing

CEN/TC 138/WG 3, Eddy current testing

ISO/TC 135/SC 4, Eddy current testing

SIS/TK 125/AG 04, Radiografisk provning:

CEN/TC 121, Welding and allied processes

CEN/TC 138, Non-destructive testing

ISO/TC 135/SC 5, Radiographic testing

ISO/TC 44/SC 5, Testing and inspection of welds

SIS/TK 125/AG 05, Läcksökning:

CEN/TC 138, Non-destructive testing

ISO/TC 135/SC 6, Leak testing

ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes

SIS/TK 125/AG 06, Kvalificering av personal:

CEN/TC 138, Non-destructive testing

ISO/TC 135/SC 7, Personnel qualification

SIS/TK 125/AG 07, Termografisk provning:

CEN/TC 138, Non-destructive testing

SIS/TK 125/AG 08, Akustisk emission:

CEN/TC 138, Non-destructive testing

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Produktguide

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Erika Vanhainen
Projektassistent
erika.vanhainen@sis.se