Standardutveckling · SIS/TK 120

Allmänna leveransbestämmelser för metall

Metallprodukter levereras med kontrolldokument, som bekräftar att levererade produkter har rätt kvalitet. Standarderna för kontrolldokument och allmänna leveransbestämmelser beskriver hur tillverkaren skall bedriva kvalitetskontrollen och intyga kvaliteten i levererade produkter. Den svenska kommittén är starkt pådrivande och leder det internationella standardiseringsarbetet.

Kvalitetsstyrning, kvalitetskontroll och kontrollintyg enligt standard försäkrar kunden om att få rätt produktkvalitet, men förenklar också spårbarhet av produkterna tillbaks till tillverkare. Arbetet bidrar till ökad säkerhet i samhället och därför hänvisar lagstiftningen ofta till standarden för kontrolldokument. Alla produktstandarder för stål, gjutjärn och aluminium inom CEN och ISO hänvisar också till standarderna för allmänna kontrollbestämmelser och kontrollintyg, och blir därmed en del av kravspecifikationen vid beställning av stålprodukter.

Kommittén samlar svensk kompetens inom området och driver på det internationella standardiseringsarbetet, samtidigt som det är en svensk expertgrupp för tolkning av standarder och som svarar på frågor om kontroll och provning av metallprodukter. 

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén driver Sveriges deltagande i det internationella och europeiska standardiseringsarbetet. Samtidigt är kommittén referensgrupp för sekretariat och ordförande för ISO/TC 17/SC 20 General technical delivery conditions, sampling and mechanical testing methods, samt svensk spegelgrupp till motsvarande europeiska kommitté.

Genom kommitténs ledande position i ISO-arbetet finns det goda möjligheter att påverka grundläggande regler för kvalitetssäkring av metallprodukter. Bättre kvalitetsstyrning på lika villkor i internationell industri ger lika konkurrensvillkor för den materialtillverkande industrin och flexibilitet i materialanskaffningen för verkstadsindustri och byggsektor.

Ett värdefullt arbete

Som deltagare är du medlem i ett nätverk av experter med förgreningar över hela världen, som påverkar och tolkar standarder och regler inom området. Det ger värdefull kunskap som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet. Tidig kunskap om kommande ändringar i standarderna kan reducera kostnader för investeringar i kontrollorganisation och utrustning, liksom i utveckling av IT-system, till stöd för bestyrkande av produkters överensstämmelse med krav i standard och regler. Det ger konkurrensfördelar för metalltillverkare, bättre insatsvaror i verkstadsindustrin och ett säkrare samhälle.

Vill du vara med i kommittén?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om pågående arbete i kommittén och inom internationell standardisering. Arbetar du inom produktion eller inköp av metallprodukter så kan vi erbjuda ett intressant och kompetensutvecklande nätverk. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN 10021, Allmänna tekniska leveransbestämmelser för järn- och stålprodukter
ISO 22409, Classification of steels based on chemical composition
ISO 4948.2, Classification of steel based on chemical composition
ISO 2566-1:2021, Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 1: Kolstål och låglegerat stål
EN ISO 2566-1:2021, Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 1: Kolstål och låglegerat stål
ISO 2566-2:2021, Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 2: Austenitiskt stål
EN ISO 2566-2:2021, Stål - Omvandling av förlängningsvärden - Del 2: Austenitiskt stål
Visa fler Visa färre
Utgivet 13 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se.invalid

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se.invalid