Förköpta standarder inom utbildningssektorn

Via ett avtal med Skolverket finns standarden SS12000:2020 utg. 2 Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan tillgänglig att ta del av kostnadsfritt. Genom att fylla i formuläret nedan får du tillgång till standarden via vår onlinetjänst SIS Abonnemang. Observera att det kan dröja upp till en timme innan du har tillgång till abonnemanget. Standarden är endast tillgänglig för read-only.

Det här innebär standarden

Standarden är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat, på vilket sätt och hur den ser ut.

Omfattning

Standard anger krav på datautbytet inom skolväsendet mellan följande processer och från följande processer till andra processer:

  • Skoladministration
  • Tjänstefördelning 
  • Schemaläggning 
  • Närvarohantering
  • Betygshantering

Standarden och tillhörande fil

För att ta del av standarden som PDF fyller du i formuläret nedan.

Utöver att tillhandahålla standarden som PDF finns även definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 att tillgå. 

Definition av standarden enligt specifikationen OpenAPI 3.0 >>

Läs mer om SS 12000:2020 utgåva 2

Mer information om standarden finner du på standardens egen informationssida.

Samlad information om SS 12000:2020 - utgåva 2 >>

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.