ISO/TS 19130-3:2022

Geographic information – Imagery sensor models for geopositioning – Part 3: Implementation Schema

Denna tekniska specifikation definierar XML-schemaimplementering för sensorbeskrivningar och geolokeringsmetadata för bildsensormodellmodeller som definieras i ISO 19130-1 Geografisk information - Sensormodeller för positionering - Del 1: Grunder och ISO 19130-2 Geografisk information - Sensormodeller för positionering - : Del 2: SAR/InSAR, LIDAR och SONAR baserat på OGC SensorML.